گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتر در یک شرکت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتر در یک شرکت

دانلود گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتر در یک شرکت گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری doc گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری رایگان گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری (امنیت) گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری (سخت افزار) دانلود گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری گزارش کارآموزی ایجاد شبکه های کامپیوتری دانلود رایگان گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری

Report an internship in a company's computer network

 

دانلود گزارش کارآموزی شرکت شبکه کامپیوتر جهت اتصال به شبکه پس از فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نصب نرم افزارهای مورد نیاز می توانیم به دو روش گروه کاری یا domainیک شبکه کامپیوتری ایجاد کنیم . در روش اول شبکه ما از امنیت چندانی برخوردار نیست و تعداد کامپیوترهای متصل به شبکه نیز محدود می باشد

 

موضوع : گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتر شرکت

جهت اتصال به شبکه پس از فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نصب نرم افزارهای مورد نیاز می توانیم به دو روش گروه کاری یا domainیک شبکه کامپیوتری ایجاد کنیم . در روش اول شبکه ما از امنیت چندانی برخوردار نیست و تعداد کامپیوترهای متصل به شبکه نیز محدود می باشد . اما در روش domain شبکه ما از نظر امنیت و مدیریت بسیار بالا می رود وبا تعریف user name و password می توانیم کنترل کلاینتها را در اختیار بگیریم . همچنین در شبکه domain ما می توانیم با نصب بعضی از نرم افزارهای موجود در شبکه خود امکانات شبکه را افزایش دهیم مثلا به کلاینتها خود به صورت خودکار آدرسهای خودکار اختصاص دهیم یا با نصب بسته DNS آدرسها را با نام کامپیوتر و بالعکس جهت اتصال با کامپوترهای دیگر تبدیل کند.همچنین در یک شبکه کامپیوتری می توانیم یک game net وهمچنین یک coffee net ایجاد کنیم.
گزارشگاری که در پیش رو داریم در فصل اول نصب سیستم عامل WINDOWS SERVER 2003 بصورت کامل و به همراه جزئیات کامل نوشته شده است به همراه نصب ACTIVE DIRECTORY و PRINT SERVER برای نصب چاپگر به طوری که دیگر CLIENT ها نیز از آن به طور مشترک استفاده کنند
در فصل دوم چند نرم افزار را که در طی دوران کارآموزی روی دستگاهها ی نصب کرده ام را توضیح داده ام نرم افزارهایی چون Snagit و SOUND FORGE 7.0 و PREMIERE PRO و PHOTOSHOPو VISUAL BASIC 6.0
در فصل سوم نصب سیستم عامل WINDOWS XP به طور کامل به همراه جزئیات کار نوشته شده است و تمام مراحل سعی شده بصورت تصویری باشد

دانلود گزارش کارآموزی شرکت شبکه کامپیوتر

فهرست مطالب

مقدمه۱
ایجاد شبکه های work groupو domain2
تنظیمات اولیه۲
دیواره آتش ( firewall)6
ایجاد game net 7
ایجاد coffee net 9
تنظیمات نرم افزاری برای نصب شبکه هایدومین۱۰
نصب و پیکربندی ACTIVE DIRECTORY 10
نصب و پیکربندی DNS SERVER14
نصب و پیکربندی SERVER DHCP 19
نصب نرم افزارهای تدوین فیلم۲۳
نصب نرم افزار soundforge7 24
نصب نرم افزار premirepro 24
نصب نرم افزار photoshop 25
نصب نرم افزار freehand26
نصب نرم افزار vb26
نصب ویندوزxp26
خانواده ویندوز ۲۰۰۳ سرور۳۷
نصب ویندوز ۲۰۰۳ سرور۴۰
معرفیconsol Microsoft manegment 46
نتیجه گیری۴۸
فهرست منابع۴۹

فهرست شکلها
شماره جدول
تعیین نام کامپیوتر۴
تنظیم آدرس برای کامپیوتر۵
فعال یا غیر فعال کردن firewall 6
تنظیم IP سرور در game net7
تنظیمات کلاینتها در game net8
تعریف مشتری در game net 8
فعال کردن کلانتها جهت اتصال به شبکه ۹
ایجاد یکdomain برای اولین بار ۱۰
ایجاد یک جنگل درdomain 11
تنظیم یک مسیر۱۲
تنظیم آدرس پوشه sysval13
نصب dns همزمان با نصب AD 13
اطلاعات مورد نیاز هنگام نصب AD 14
انتخاب dns از اجزا ویندوز۱۵
پنجره شروع نصب dns 16
نصب forwarder ها وreverse ها۱۶
انتخاب حوزه اصلی برای نصب dns 17
تایید فعال کردن forwarder ها۱۸
تنظیم ip شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی درdns19
نمایش آخرین مرحله از نصب dns 19
انتخاب dhcp از اجزا ویندوز۲۰
دادن مجوز جهت نصب dhcp21
تنظیم محدوده ip ها۲۱
رزرو کردن IP های خاص ۲۲
تنظیمlease برای ارسال یک بسته۲۲


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات