دانلود پروژه کارآموزی کنترل کیفیت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت شرکت صنعتی

دانلود رایگان گزارش کارآموزی کنترل کیفیت آسفالت پروژه کارورزی دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت شرکت صنعتی دانلود رایگان گزارش کارآموزی واحد کنترل کیفیت دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت گزارش کارآموزی کنترل کیفیت آماری گزارش کارآموزی کنترل کیفیت دانلود پروژه کارآموزی کنترل کیفیت گزارش کارآموزی شرکت برق صنعتی

 

Quality Control of Industrial Training Report

 

 

موضوع : گزارش کارآموزی کنترل کیفیت شرکت صنعتی

فهرست مطالب
• مقدمه
• معرفی محل کارآموزی
• چارت سازمانی مشاغل کارخانه
• جانمائی کارخانه
• تجزیه و تحلیل سیستمهای اندازه گیری (MSA)
• توانایی ابزار اندازه گیری (Cg, Cgk)
• تعیین ثبات (Stability)
• تعیین ارتباط خطی (Linearity)
• روش محاسبه ارتباط خطی
• آنالیز سیستمهای اندازه گیری داده‌های کمی
o تکرار پذیری
o تکثیر پذیری
o ترسیم نمودار دامنه (R) و محاسبه تکرار پذیری
o ترسیم نمودار میانگین و محاسبه وتکثیر پذیری
o تحلیل نمودار دامنه (R)
o تحلیل نمودار میانگین
o شاخص R & R%
o مقادیر RF
o نوسانات قطعه به قطعه (PV)
o قدرت تفکیک
• آنالیز سیستمهای اندازه گیری داده‌های وصفی
o نمونه برداری داده‌های وصفی
• کنترل فرآیند آماری (S.P.C)
• ابزارهای هفتگانه SPC
• اصول آماری نمودارهای کنترل
• اصول آماری نمودارهای کنترل R
• حالتهای خارج از کنترل
• چگونگی شروع برنامه SPC
• حالتهای خارج از کنترل R
• مواقع استفاده از نمودار
• تفسیر نمودار
• نمودارهای کنترلی داده‌های وصفی
• نمودار کنترلی NP
• نمودار کنترلی C
• مثالها
o توانایی ابزار اندازه گیری (Cg, Cgk)
o تعیین ثبات (Stability)
o تعیین ارتباط خطی (Linearity)
o آنالیز سیستمهای اندازه گیری داده‌های کمی
o آنالیز سیستمهای اندازه گیری داده‌های وصفی
o نمودارهای کنترل
• گزارش کارآموزی
• پایان

دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت شرکت صنعتی
کارآموزی کنترل کیفیت (M.S.A, S.P.C)شرکت صنعتی مددرویان

مختصری از کارآموزی :

برای کنترل کیفیت فرایند تولید در طی زمان و اینکه آیا فرایند تحت کنترل است یا خیر؟ می‌توان از S.P.C و خصوصاً از ابزار نمودارهای کنترلی SPC استفاده کرد.
همچنین برای اخذ تصمیمات مختلف در طول فرایند تولید از سیستمهای اندازه گیری که به عنوان ابزار دقیق (Gauge) معروف هستند استفاده می‌شود. اگر چه اغلب واحدهای تولیدی از انواع مختلف سیستمهای اندازه گیری استفاده می‌کنند ولی متأسفانه از تحت کنترل بدون و یا با صلاحیت بودن (کارایی) آنها اطلاع کمی دارند و بطور کلی از میزان نوسانات مربوط به علل خاص و علل عام در فرایند اندازه گیری هیچگونه اطلاعی در دست نبوده و مسئولان همچنان از وسایل اندازه گیری (ابزار دقیق) با این فرض که این وسایل کارشان را دقیق انجام می‌دهند، استفاده می‌کنند.
در اینجا مبحثی به نام تجزیه و تحلیل سیستمهای اندازه گیری (M.S.A) مطرح می‌شود که هدف آن ارائه دستورالعملهایی است که به مهندسان و مسئولان سیستمهای اندازه گیری کمک کند تا با تدوین رویه‌هایی، کیفیت سیستم اندازه گیری را تعیین کند.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات