دانلود گزارش کارآموزی کانون فرهنگی تربیتی بخش رایانه و کامپیوتر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی کانون فرهنگی تربیتی بخش رایانه و کامپیوتر

گزارش کارآموزی کامپیوتر کانون فرهنگی تربیتی دانلود گزارش کارآموزی کانون فرهنگی تربیتی بخش رایانه و کامپیوتر کارآموزی کانون فرهنگی کارورزی کانون فرهنگی هنری بخش گزارش کار کانون فرهنگی گزارش هفته امور تربیتی گزارش روز امور تربیتی گزارش رویکرد تربیتی گزارش طرح رویکرد تربیتی

Computer Training Educational Cultural Center Report

 

موضوع : گزارش کارآموزی کامپیوتر کانون فرهنگی تربیتی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:آشنایی کلی بامکان کارآموزی
۱-۱ تاریخچه سازمان ۳
۲-۱نمودارسازمانی وتشکیلات ۵
شرح وظایف پست های سازمانی ۸
۳-۱نوع محصولات تولیدی یا خدمات ۱۵
۴-۱شرح مختصری از فرآیند تولیدی یا خدماتی ۲۱

فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط بارشته علمی کارآموز
۱-۲موقعیت رشته کامپیوتر(نرم افزار)در کانون
۲-۲ بررسی شرح وظایف رشته کامپیوتر درواحدصنعتی ۳۷
۳-۲امورجاری دردست اقدام ۴۸
۴-۲برنامه های آینده ۵۰
۵-۲ تکنیک های مورد استفاده توسط رشته کامپیوتر(نرم افزار)درکانون ۵۶

فصل سوم:آزمون آموخته ها ونتایج
نتیجه گیری کلی
۱-۳ گزارش پیشرفت کارآموزی(۱) ۵۹
۲-۳ گزارش پیشرفت کارآموزی(۲) ۶۰
۳-۳ گزارش پیشرفت کارآموزی(۳) ۶۱
۴-۳ فرم پایان دوره کارآموزی ۶۲

گزارش کارآموزی کامپیوتر کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر
دانلود گزارش کارآموزی کانون فرهنگی تربیتی بخش رایانه و کامپیوتر
گزارش کارآموزی کامپیوتر کانون فرهنگی تربیتی

مختصری از کارآموزی :

وظایف مدیر کانون
۱- تهیه و تدوین دقیق برنامه های سالانه وتعیین اعتبارات ، امکانات و نیروی انسانی مورد نیازوپیش بینی درآمدها برای ارائه به هیات مدیره کانون.
۲- سازماندهی و توجیه نیروهای تحت پوشش.
۳- اجرای دقیق مصوبات و برنامه های ابلاغ شده از سوی سازمان دانش آموزی.
۴- توجیه مسئولان بخش ها،همکاران واولیای دانش آموزان نسبت به اهداف، ضرورتها و فعالیتها.
۵- تشکیل جلسات شورای هماهنگی و برنامه ریزی با حضور معاون و مدیران بخش ها بر اساس اصول، سیاست ها و راهبردهای کلی و دستورالعمل های اداره کل کانونها.
۶- ایجاد زمینه لازم برای مشارکت بیشتردانش آموزان ومربیان درتصمیم گیری واجرای برنامه ها.
۷- گسترش ارتباط و تبادل تجارب به صورت مستمر با مدیران سایر کانونها، سازمانها و نهادهای فرهنگی ودانش آموزی برای انجام همکاریهای مشترک.
۸- حفظ تعادل دراجرای برنامه های عمومی، تشکیل کارگاههای آموزشی وایجاد انجمن ها.
۹- نظارت بر عملکرد مسئولان بخش ها و سایردست اندرکاران.
۱۰- ایجاد تسهیلات و تهیه امکانات برای اجرای برنامه ها و فعالیتها.
۱۱- تشکیل صندوق تعاون ویژه اعضا و نظارت بر فعالیتهای آن.
۱۲- پی گیری تامین اعتبارازمنابع مالی جدید.
۱۳- شرکت در دوره های آموزشی که از طریق اداره کل کانونها و سازمان دانش آموزی استان طراحی می گردد.
۱۴- معرفی برنامه ها و فعالیت های کانون از طریق رسانه های جمعی ، مطبوعات و صداوسیما و ……. به جامعه و خانواده.
۱۵- ارائه طرحهای نو به کارشناسی کانونهای استان.
۱۶- پیگیری تآمین وتخصیص اعتبارات ونیروی انسانی کانون ازطریق سازمان دانش آموزی،آموزش وپرورش وانعقاد باافراد ذی صلاح حقوقی وحقیقی.
۱۷- اقدام مستمربرای تهیه آخرین اطلاعات مربوط به کلیه فعالیتهای انجام شده دربخش های مختلف.
۱۸- تنظیم فهرست اسناد ومدارک واموال درچهار نسخه طبق مقررات تحویل وتحول(هنگام تغییر سمت)وارسال یک نسخه به سازمان دانش آموزی منطقه/شهرستان پس از تآیید مدیر جدید.

این گزارش کارآموزی شامل عکس می باشد


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات