دانلود مقاله نگاهی بر روانشناسی عمومی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله نگاهی بر روانشناسی عمومی

دانلود مقاله نگاهی بر روانشناسی عمومی مقاله در مورد روانشناسی عمومی تحقیق پایان نامه دانلود مقاله روانشناسی عمومی مقاله های روانشناسی عمومی مقاله درباره روانشناسی عمومی مقاله در رابطه با روانشناسی عمومی مقاله در خصوص روانشناسی عمومی دانلود مقاله در مورد روانشناسی عمومی دانلود رایگان مقاله روانشناسی عمومی دانلود تحقیق روانشناسی عمومی

Paper at the General Psychology

 

فهرست مطالب

تعریف روانشناسی ۵
تاریخچه علم روانشناسی ۸
ظهور روانشناسی تجربی ۲۰
مکاتب روانشناسی ۲۶
موضوع علم روانشناسی ۳۵
تعریف علم ۳۷
روش علمی ۳۸
مفهوم نظریه علمی ۴۰
کیفیت رفتار ۴۴
۲_ پاسخ: ۴۹
متغیرهای مستقل و وابسته ۵۲
رشته های روانشناسی ۵۳
روان شناسی به عنوان یک حرفه (شغل) ۵۴
ارتباط روانشناسی با سایر رشته ها ۵۶
اساس زیستی رفتار ۵۷
توارث ۵۸
ترکیب یاخته ها ۵۸
کیفیت توارث و محیط ۶۴
نقش توارث ۶۵
آزمایش با حیوانات در زمینه توارث ۶۶
آزمایش با انسان در مورد توارث ۶۹
نقش محیط ۷۰
کیفیت رفتار غریزی ۷۱
محدودیت های رشد رفتار از نظر تکامل ۷۵
شرایط عمومی رشد و نمود ۷۹
رشد و تکامل قبل از تولد ۸۳
مرحله تخمی ۸۴
مرحله رویانی ۸۴
مرحله جنینی ۸۴
حرکت ۸۵
تکامل و رشد پس از تولد ۸۵
رشد جسمانی ۸۶
رشد عمومی ۸۶
نوع عصبی ۸۸
نوع لنفی ۸۸
نوع تناسلی ۸۸
حساسیت و بازتاب ها ۸۹
حرکت ۹۱
کیفیت رشد و پختگی ۹۴
پختگی و آمادگی ۹۶
پختگی و تجربه ۱۰۰
موارد خاص رشد و تکامل ۱۰۲
رشد ادراک ۱۰۲
رشد کلام ۱۰۴
رشد مفاهیم ذهنی ۱۰۴
رشد هوش و قوای عقلانی ۱۰۶
رشد رفتار اجتماعی ۱۰۷
خلاصه فصل ۱۰۸
اساس عصبی رفتار ۱۱۱
یاخته عصبی (نورورن ) ۱۱۲
تحریکات عصبی ۱۱۳
خواص تحریک عصبی ۱۱۵
آستانه تحری ۱۱۶
قانون همه یا هیچ ۱۱۶
مرحله تحیریک ناپذیری ۱۱۷
نظر کلی به سلسله اعصاب ۱۱۸
بازتاب ها ۱۱۹
ساختمان مغز ۱۲۲
ساختمان مخ ۱۲۳
روشهای مطالعه فعالی های مغزی ۱۲۴
مراکز خاص فعالیت درمخ ۱۲۸
فعالیتهای متشکل تر مغز ۱۲۸
شرطی شدن و تمرکز فعالیتهای مغز ۱۳۰
یادگیری انتخابی ۱۳۲
یادگیری ماز ۱۳۵
فعالیت های روانی و ناحیه پیشانی ۱۳۵
شبکه عصبی و نقش آن در هیجانات ۱۳۸
موج نگاری مغز و یادگیری ۱۳۹
فرضیه حرکتی آگاهی ۱۴۰
حواس و پدیده های مخصوص آنها ۱۴۲
همبستگی های فیزیکی ، روانی ۱۴۳
پس تصویر منفی ۱۴۴
رنگ کوری ۱۴۵
منابع و ماخذ: ۱۴۷

 

تعریف روانشناسی
اصطلاح سایکالوژی یا پسیکولوژی از دو کلمه یونانی ‍Psyche بمعنای روح و روان و Logos بمعنای مطالعه ترکیبی گردیده است.
ولی اصولا مطالعه بررسی خصوصیات مربوط به عادات، رفتار کردار و عکس العمل های یک فرد را روانشناسی یا بمعنای لغوی کلمه (مطالعه نفس) گویند.
از تمام عجایبی که بشر بدنبال آن می گردد چه در روی زمین و چه در آسمانها جالب ترین آنها بنظر می آید که خود بشر زنده باشد چه با مطالعات و تحقیقات علمی که در این زمینه شده با این نتیجه رسیده اند که بیشتر منظور از تحقیقات و بررسی های علمی از جنبه های مختلف طبیعی، اجتماعی و اقتصادی شناسائی طبیعت بشر بوده است تا خود طبیعت . دانشمندان نیز با مباحثات و مجادلات علمی تا اندازه ای با این نتیجه رسیده اند که بشر هنوز در مقابل مواهب طبیعت وجود ناچیز و بی فایده است و اگر چه علم ستاره شناسی ثابت کرده است که زمین تقریبا نزدیک به مرکز جهان است ولی با این وجود هنوز شناسائی موقعیت زمین برای بشر امری تصوری است. طبیعت هیچگاه احتیاج به شناسایی ندارد و از نظر بشری دلائل بسیار است که چرا اصولا بشر عقالمند به کشف راز طبیعت و تشخیص افراد ساکن در آن می باشد.


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات