دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی معلمان از کتابهای درسی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پایان نامه  »  پایان نامه بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی معلمان از کتابهای درسی

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی معلمان از کتابهای درسی پایان نامه رضایت شغلی معلمان بررسی میزان رضایتمندی معلمان رضایت شغلی معلم پرسشنامه رضایت شغلی معلمان رضایت شغلی معلمان دوره ابتدایی رضایت شغلی معلمین

 

1436191652

عنوان پایان نامه :  بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی معلمان پایه سوم دوره ابتدایی شهرستان دلفان از کتابهای جدیدالتالیف

شرح مختصر :  تحقیقی که پیش رو دارید در مورد بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی معلمان پایه سوم دوره ابتدایی شهرستان دلفان از کتابهای جدیدالتالیف در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ می باشد که پس از انجام، پژوهشگر آن را به شکل پایان نامه در ۵ فصل ارائه داده است. در فصل اول که تحت عنوان طرح تحقیق آمده، مقدمه،شرح موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت، اهداف تحقیق، سوالات مورد پژوهش پیش فرض های تحقیق، تعریف  مفاهیم و اصطلاحات و ابزار پژوهش و روش تحقیق شرح داده شده است. در فصل دوم، پیشینه و ادبیات تحقیق مورد بحث قرار گرفته و پژوهشگر تحقیقاتی را که در این زمینه انجام شده است را مورد بررسی قرار دارد، و مختصری درباره آنها توضیح داده شده است. در فصل سوم جامعه آماری قرار دارد که جامعه آماری در این پژوهش ۴۰ نفر از معلمان زن و مرد پایه سوم ابتدایی شهرستان دلفان می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شدند و به سوالات پرسش نامه پاسخ دادند و در ضمن روش آماری که باید در این پژوهش استفاده شود نیز در این فصل آورده شده است که روش آماری مورد استفاده همبستگی پیرسون می باشد. فصل چهارم پژوهشگر اطلاعات و داده های بدست آمده را از روش آماری پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و همچنین این فرضیه که تجزیه و تحلیل به صورت توصیفی و استنباطی می باشد. در فصل پنجم خلاصه گزارش تحقیق محدودیتها و پیشنهاداتی را که می توان برای پژوهشگران بعدی توصیه کرد و در آخر ضمائم و منابع تحقیق انجام شده گردآوری شده است.

کلمات کلیدی : رضایت شغلی، کتابهای درسی و منابع آموزشی، تجربه معمان، پایان نامه علوم تربیتی، نمره دادن معلم، تعریف رضایت شغلی، اهمیت رضایت شغلی، امنیت معلمان، شغل معلمی، حرمت و منزلت معلم، مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل، ارزشیابی توضیفی، راهکارهای ارزشیابی، ارزشیابی فعلی، پژوهش آماری،


قیمت : 1500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات