گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب

گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب گزارش کارآموزی جهاد کشاورزی گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی گزارش کارآموزی رشته کشاورزی گزارش کارآموزی ترویج کشاورزی گزارش کارآموزی حسابداری در بانک کشاورزی گزارش کارآموزی اقتصاد کشاورزی گزارش کارآموزی حسابداری در جهاد کشاورزی گزارش کارآموزی کامپیوتر در جهاد کشاورزی

According to the Institute of Agricultural Research and Education Training

موضوع : گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب

فهرست مطالب

طرح های تحقیقاتی بازدید شده:
تحقیقات کتابخانه ای انجام شده:
کار در آزمایشگاه:
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با مهندسی خاکشناسی و آمار
شرح طرح های تحقیقاتی بازدید شده:
اثر مصرف مواد آلی بر کمیت و کیفیت محصول چغندر قند
مقدمه :
مواد و روشها :
نتایج و بحث :
منابع مورد استفاده :
بررسی اثرات میزان محلول پاشی عناصر کلسیم و منگنز بر روی خواص

کمی و کیفی دو رقم گوجه‌فرنگی
مقدمه:
مواد وروشها:
نتایج و بحث:
منابع مورد استفاده :
تعیین معیارهای کیفی میوه‌های صادراتی، افزایش عملکرد و ارتقاء کیفی

آنها با مصرف بهینه کود و آب در کشور
چکیده:
روش تحقیق:
•    خصوصیات شیمیایی خاک باغهای مورد آزمایش:
•    کیفیت آب آبیاری باغهای مورد آزمایش :
•    تجزیه برگ:
•    عملکرد باغ مطلوب و نامطلوب:
منابع:
بررسی اثر مصرف فاضلاب تصفیه شده طی فرایند هوادهی بر خصوصیات
شیمیایی خاک و تجمع عناصر کمیاب سرب و کادمیوم در گیاهان آبیاری شده با فاضلاب
مقدمه :
مواد و روشها :
اثر محلول پاشی کلرور کلسیم بر روی درختان سیب
چکیده‌:
روش‌ اجرای‌ طرح‌ :
روش‌ انجام‌ محلول‌ پاشی‌ کلرور کلسیم‌
روش‌ انجام‌ آزمایشات‌ کیفی‌ و چشایی‌ میوه‌
۱اندازه‌ گیری‌ عناصر :
اسیدیته‌ قابل‌ تیتراسیون‌
مواد جامد محلول‌
سفتی‌ بافت‌
میزان‌  pH
میزان‌ نشاسته‌
اندازه‌ گیری‌ خصوصیات‌ ارگانولپتیک‌
جامعه‌ آماری‌
کاوش‌

بررسی اثرات کودهای ازت وپتاسه بر عملکرد محصول گل زعفران
چکیده :
مقدمه :
نتایج
ادغام نتایج :
بحث نتایج :
منابع مورد استفاده :
تعیین تناسب اراضی گندم آبی و چغندرقند در منطقه چناران، استان خراسان
مقدمه:
مواد و روشها :
نتایج و بحث:
منابع مورد استفاده :

تعیین‌ نیاز آبی‌ گیاه‌ چغندرقند به‌ روش‌ لایسیمتری‌ در مشهد
مقدمه‌:
نتایج و بحث:

ضرورت مصرف گوگرد در خاکهای استان خراسان
مقدمه :
ضرورت مصرف گوگرد در جهت تعدیل pH و اصلاح خاکهای آهکی استان خراسان
ضرورت مصرف گوگرد جهت اصلاح خاکهای شور و سدیمی استان خراسان
منابع مورد استفاده :
تحقیق در مورد اثر گوگرد در حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
مقدمه:
گوگرد در گیاهان:
راهنمای تشخیص کمبود گوگرد در گیاهان
گوگرد در خاک:
کودهای محتوی گوگرد و روش مصرف آن:
روش های خارج شدن گوگرد ازت از خاک
جمع بندی و پیشنهادات:
بیوفسفات طلایی، کودی جدید در تغذیه نوین  درختان میوه
چکیده
منابع

دانلود گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب
کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب
گزارش کار دوره کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب

مختصری از کارآموزی :

اثرات سودمند مواد آلی در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاکهای زراعی و نقش آنها در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. این مواد تا قبل از شناسایی و مصرف کودهای شیمیایی در حدود ۱۵۰ سال پیش تنها منبع خارجی تأمین کننده عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به شمار می‌آمدند. ولی با گذر از کشاورزی سنتی و ورود به کشاورزی مدرن در نیم قرن اخیر متأسفانه مصرف کودهای آلی کاهش و کودهای شیمیایی بطور روز افزونی افزایش یافت. تخریب خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک در اثر عدم مصرف کودهای آلی و کشت و کار بیش از اندازه و نیز آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی در کشاورزی باعث گردید که در سالهای اخیر مصرف این نوع کودها دوباره مورد توجه قرار گیرد. بطوریکه مدیریت مطلوب ماده آلی در خاک قلب کشاورزی پایدار نام گرفت. در همین راستا در کشور ما نیز در نظر است که با استفاده از مواد آلی از منابع مختلف سطح ماده آلی خاکهای زراعی حداقل به میزان یک درصد افزایش یابد.ماده آلی منبع مواد معدنی و انرژی برای گیاهان و موجودات خاک است و با تشدید فعالیت زیستی در خاک به چرخش بهتر عناصر غذایی و قابلیت جذب آنها کمک می‌کند. تحقیقات مختلف نشان داده است که در خاکهای آهکی مخلوط کردن کودهای فسفاته با کودهای آلی موجب جذب بهتر فسفر توسط گیاه می‌گردد. این پدیده می‌تواند ناشی از کاهش pH خاک در اثر CO2 حاصل از فساد مواد آلی و نیز اثر فسفر آلی باشد. معدنی شدن ۱ درصد ماده آلی در ۳۰ سانتیمتری سطح خاک می‌تواند معادل ۹ تن در هکتار اسید سولفوریک، پروتون آزاد کند کمپلکس‌های آلی – فلزی که بر اثر تجزیه میکروبی ماده آلی خاک تشکیل می‌شوند نیز قابلیت جذب عناصر کم مصرف را بطور مؤثری تحت تأثیر قرار می‌دهد. ماده آلی  خاک دانه سازی و متعاقب آن نفوذ‌پذیری خاک را افزایش داده  و توسعه ریشه و راندمان مصرف آب را بهبود می‌بخشد.
سطح زیر کشت چغندرقند در کشور ۱۸۵ هزار هکتار و تولید کل چغندرقند در کشور ۵ میلیون تن گزارش شده است که در این میان استان خراسان با سهم ۶/۳۳ درصد از سطح زیر کشت و ۹/۳۵ درصد تولید آن در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد مطالعات انجام شده تاکنون در استان بیشتر روی تاثیر کودهای شیمیایی خصوصاً N-P-K متمرکز بوده و  به بررسی اثرات مواد آلی پرداخته نشده است.

مواد و روشها :
به منظور بررسی تاثیر مواد آلی بر کمیت و کیفیت محصول چغندرقند پژوهشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۱۰ تیمار و در ۴ تکرار در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (طرق) انجام شد تیمارهای آزمایش عبارت بودند از مقادیر ۵/۲، ۵ و ۱۰ تن در هکتار از هر یک از کودهای گاوی، مرغی و کمپوست و شاهد (بدون مصرف هر گونه کود دامی) قبل از کاشت از هر تکرار یک نمونه مرکب خاک از عمق ۳۰-۰ سانتیمتری تهیه و در آزمایشگاه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن تعیین گردید


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات