دانلود پروژه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  دانلود پروژه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

دانلود پروژه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc پروژه بازوی رباتیک مقاله پایان نامه پروژه بازوی ربات ساخت بازوی ربات آموزش ساخت بازوی ربات کنترل بازوی ربات طراحی بازوی ربات مدل سازی بازوی ربات معادلات دینامیکی بازوی ربات خرید بازوی ربات پروژه بازوی ربات بازوی ربات آموزش ساخت بازوی روباتیک آموزش ساخت بازوی ربات ساخت بازوی رباتیک مقاله بازوی ربات

Project planning for the robot arm cnc

 

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول – درگاه موازی کامپیوتر ۲

۱-۱ تاریخچه درگاه موازی ۴

۱-۲ آشنائی با درگاه موازی ۹

۱-۳ پینها و ثباتهای پورت پارالل ۱۴

۱-۴ شرح پینهای درگاه موازی ۱۷

۱-۵ استاندارد Centronics 18

۱-۶ آدرسهای پورت موازی ۲۰

۱-۷ ثبات های نرم افزار در پورت پارالل استاندارد ۲۳

۱-۸ پورتهای دو طرفه (Bi-Directional) 25

۱-۹ استفاده از پورت پارالل در ورود ۸ بیت ۲۹

۱-۱۰ مود چهار بیتی (Nibble Mode) 31

۱-۱۱ بکارگیری IRQ پورت پارالل ۳۲

۱-۱۲ مودهای پارالل پورت در BIOS 33

فصل دوم موتورهای پله ای و مدارات کنترل آنها ۳۶

۲-۱ آشنایی با موتور پله ای ۳۷

۲-۲ ساختمان داخلی موتور پله ای ۴۰

۲-۳ طبقه بندی موتورهای پله ای ۴۲

الف- موتورهای پله ای نوع آهنربای دائمی ۴۲

ب- موتورهای پله ای نوع رلوکتانس متغییر ۴۴

ج- موتورهای هیبرید ۴۷

۲-۴ انواع موتورهای پله ای و چگونگی عملکرد آنها ۴۷

– موتورهای با مقاومت مغناطیسی متغییر ۴۸

– موتورهای تک قطبی ۵۱

– موتورهای دو قطبی ۵۲

– موتورهای چند فاز ۵۴

۲-۵ ترتیب فازهای موتور پله ای ۵۴

۲-۶ پارامترها و اصطلاحات موتور پله ای ۵۹

۲-۷ مدارات کنترل موتور پله ای ۶۸

– موتورهای رلوکتانس متغییر ۶۸

– موتورهای مغناطیس دائم تک قطبی و هیبرید ۷۱

– راه اندازهای تک قطبی و رلوکتانس متغییر کاربردی ۷۳

– موتورهای دوقطبی و H-bridge 76

– مدارات راه انداز دوقطبی کاربردی ۷۹

۲-۸ نرم افزار کنترل موتور پله ای ۸۴

۲-۹ آشنائی با چند موتور پله ای قابل دسترس در بازار ۸۸

۲-۹-۱ شناسایی بعضی از موتورهای پله ای

از روی تعداد و رنگ سیم ۹۳

۲-۱۰ بررسی بعضی از مدارات کنترل و درایور موتورهای پله ای ۹۵

فصل سوم – سخت افزار و نرم افزار پروژه ۱۰۱

۳ -۱ معرفی میکرو کنترلر AVR 105

۳-۲ خصوصیات ATMEGA32 106

۳-۳ معرفی مختصر کامپایلر BASCOM 107

۳-۴ استفاده از ATMEGA32 به عنوان درایور یک

STEPPER MOTOR 108

۳-۵استفاده از میکرو کنترلر ATMEGA32 به عنوان

درایور چهار محور ربات ۱۱۰

۳-۶ استفاده از کامپایلر C++ در برنامه نویسی پورت پارالل ۱۱۲

۳-۷ برنامه کنترل ربات نوشته شده تحت کامپایلر C++ 115

ضمیمه الف ۱۲۱

ضمیمه ب ۱۲۶

ضمیمه ج ۱۳۳


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات