دانلود پروژه بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات کامپوزیتی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود پروژه بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات کامپوزیتی

دانلود پروژه بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات کامپوزیتی پایان نامه صفحات کامپوزیت صفحات کامپوزیتی کمانش صفحات کامپوزیتی پروژه سقف کامپوزیت پروژه فولاد با سقف کامپوزیت پروژه بارگذاری با سقف کامپوزیت پروژه فولاد سقف کامپوزیت دانلود پروژه نمای کامپوزیت پروژه کامپوزیت های زمینه پلیمری پروژه در مورد کامپوزیت پایان نامه نانو کامپوزیت مقاله در مورد کامپوزیت ها

Transverse impact on composite plates

فهرست مطالب

۱ پیش گفتار
۱-۱ مقدمه
۲-۱ کارهای انجام شده در این پروژه
۲ تئوریهای صفحه
۱-۲ تئوری تغییر شکل برشی مرتبۀ اول(FSDT)
۲-۲ تئوری کلاسیک صفحه((CPT
۳-۲ ارائه یک تئوری جدید
۴-۲ بررسی ضربه در چهار چوب تئوری ورق ارائه شده
دربخش۳ -۲
۵-۲ تئوری صفحۀ مرتبۀ بالاتر( (HOPT
۶-۲ انتشارامواج هارمونیک
۷-۲ ارتعاشات آزاد صفحه
۳ مدلهای ضربه
۱-۳ مدل جرم-فنر
۲-۳ مدل بالانس –انرژی
۳-۳ واکنش تیر برنولی دربرابرضربه
۴-۳ ضربه روی صفحه باتکیه گاه ساده براساس تئوری
کلاسیک صفحه
۵-۳ ضربه روی صفحه با تکیه گاه ساده براساس تئوری تغییر
شکل برشی مرتبۀ اول ۶-۳ جواب تقریبی برای ضربه باامواج کنترل شده
۷-۳ تئوری پوسته
۸-۳ اندازه گیری
۴ خسارت ضربه با سرعت کم (DAMGE)
۱-۴ تستهای ضربه
۲-۴ انواع مدل در ضربه با تغییر شکل دائمی باسرعت کم
۳-۴ روشهای تجربی برای تخمین خسارت


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات