مقاله پیرامون خشونت و انواع آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله پیرامون خشونت و انواع آن

دانلود مقاله پیرامون خشونت و انواع آن تحقیق مقاله درباره خشونت علیه زنان مقاله درباره خشونت نوجوانان مقاله درباره خشونت خانگی مقاله منع خشونت علیه زنان مقاله در مورد خشونت علیه زنان مقاله در مورد پیشگیری از خشونت مقاله در مورد خشونت در جامعه مقاله در مورد خشونت علیه زن مقاله در مورد خشونت اجتماعی مقاله در مورد خشونت در خانواده

Article about violence and its variants

 

بخشی از متن:
از آنجا که خشونت بدنی ساده ترین نوع خشونت هستند تا به امروز هم اکثر محققان در این زمینه کار می کنند. تعاریف اولیه ای که برای خشونت ارائه شدند نیز بیشتر در رابطه با خشونت بدنی است. گلز و استراوس دو پژوهشگری که سالها در زمینه خشونت خانگی فعالیت کرده اند, خشونت را به عنوان رفتاری با قصد و نیت آشکار و یا رفتاری با قصد و نیت پوشیده اما قابل درک جهت وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر تعریف کرده اند. مگارژی محقق دیکر در زمینه خشونت معتقد است تعریف او انواع دیگر خشونت را نیز در بر می گیرد, او از خشونت به عنوان شکل افراطی پرخاشگرانه نام می برد که احتمالا باعث آسیب مشخص به فرد قربانی می گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف خشونت
انواع خشونت
تعریف خشونت جنسیتی
خشونت روانی
خشونت اقتصادی
خشونت جنسی
خشونت اجتماعی
نظریات خشونت
۱- نظریه محرومیت
۲-نظریه فراگیری اجتماعی
عوامل مؤثر بر بروز خشونت
۱- زمینه خانوادگی
۲- عوامل روانپزشکی و روانشناختی
نتیجه گیری
منابع


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات