کارتحقیقی ضمان درک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  کارتحقیقی ضمان درک

دانلود کار تحقیقی ضمان درک مقاله تحقیق ضمان درک تحقیق در مورد ضمان درک مقاله در مورد ضمان درک تعریف ضمان درک اسقاط ضمان درک خسارات ناشی از ضمان درک معنی ضمان درک ضمان درک مبیع ضمان درک در حقوق ایران ضمان درک حادث ضمان درک یعنی چه؟ ضمان درک چیست؟

Providing research work to understand

 

مقدمه:

«بیع فاسد اثری در تملک ندارد»( ماده۳۶۵ قانون مدنی) لذا«هر کس به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید»(ماده۳۶۶ قانون مدنی). این قاعده ویژه مستحق للغیر در آمدن مبیع نیست و در تمام موارد بطلان عقد جاری است. قانون مدنی بایع را در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، جزئا یا کلا، ضامن دانسته است گرچه به ضمان تصریح نشده باشد. در نتیجه« بایع باید ثمن مبیع را مسترد کند ودر صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده «غرامات» وارده بر مشتری نیز برآید»(مواد۳۹۰و۳۹۱ قانون مدنی). این احکام در معامله بر مال مغصوب نیز حاکم است و«اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات» به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد»(ماده۳۲۵ قانون مدنی) و« اگر مشتری عالم به غصب باشدنسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد»(ماده۳۲۶ قانون مدنی).


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات