دانلود طرح توجیهی سود و زیان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » کار آفرینی  »  دانلود طرح توجیهی سود و زیان

دانلود طرح توجیهی سود و زیان دانلود طرح توجیهی شرکت سود و زیان خرید مقاله سود و زیان در شرکت صورت سود و زیان جامع صورتحساب سود و زیان نمونه صورت سود و زیان صورت سود و زیان شرکت سایپا نمونه فرم صورت سود و زیان نمونه صورت سود و زیان جامع تعریف سود و زیان انباشته ترازنامه و صورت سود و زیان تعریف سود و زیان انباشته در حسابداری

Income plan

 

موضوع : طرح توجیهی سود و زیان
فهرست مطالب
 
مقدمه
تعریف صورت سود و زیان :
۳ عامل درصورت سودو زیان
 ۱- درآمد :
۲- هزینه ها :
۳- درآمدخالص :
هزینه ها :
صورتحساب با سودوزیان به سه روش طبقه بندی شده است
بهای تمام شده کالای تولید شده
ارقام استاندارد توان براى تأمین اهداف
۱- کنترل بهاى تمام شده :
۲- تعیین بهاىتمام شده موجودیها
۳- برنامه ریزى بودجه اى
۴- قیمت گذارى محصول :
۵- نگهدارى اطلاعات و دفتر دارى :
استانداردهاى مواد مستقیم
استانداردهاى دستمزد مستقیم
جدول بهاى تمام شده استاندارد
۱) بهاى تمام شده استاندارد مواد مستقیم :
۲) بهاى تمام شده استاندارد دستمزد مستقیم :
۳) بهاى تمام شده استاندارد سرباز :
تحلیل مغایرات :
مغایرتهاى مربوط به دستمزد مستقیم :


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات