دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار های الکتریکی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار های الکتریکی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ۱ پروژه کارورزی دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی پیام نور گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی پیام نور

Electrical circuit laboratory report

 

موضوع : گزارش کار آزمایشگاه مدار های الکتریکی
فهرست مطالب
آزمایش شماره :۱
موضوع آزمایش: بررسی قانون اهم ، قوانین ولتاژها وجریانهای کرشهف ، قوانین تقسیم ولتاژوتقسیم جریان
۱-۱: بررسی قانون اهم
روش آزمایش:
:۲-۱ بررسی تقسیم ولتاژ و ولتاژ کرشهف ((KVL
:۳-۱ بررسی تقسیم جریان در شاخه های موازی و قانون جریان کرشهف((KCL
آزمایش شماره:۲  
مدار را ببندید و توسط اهم متر دیجیتالی مقاومت   را از دو سر a , b اندازه گیری کرده و با نتایج آزمایشهای قبلی مقایسه کرده و نتیجه گیری کنید.
آزمایش شماره :۳
موضوع آزمایش:بررسی قانون جمع آثار و قضیه انتقال حداکثر توان
۱-۳بررسی قانون جمع آثار
:۲-۳ قضیه انتقال حداکثر توان
نتیجه آزمایش
آزمایش شماره :۴
موضوع: بررسی سلف در جریان مستقیم و متناوب
۱-۴ببسی سلف در جریان مستقیم
آزمایش شماره :۵
موضوع:بررسی رفتار گذاری خازن (پاسخ گذاری (RC
۱-۵بررسی شارژ خازن
ولتاژ خازن در هر لحضه
۲-۵بررسی دشارژ خازن


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات