تحقیق پیرامون بزهکاری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود تحقیق پیرامون بزهکاری مقاله دانلود تحقیق در مورد بزهکاری اطفال تحقیق درباره بزهکاری اطفال تحقیق در مورد بزهکاری نوجوانان تحقیق در مورد بزهکاری اطفال تحقیق در مورد بزهکاری زنان مقاله در مورد بزهکاری مقاله درباره بزهکاری اطفال مقاله در مورد بزهکاری زنان مقاله ای درباره بزهکاری مقاله بزهکاری جوانان مقاله بزهکاری اطفال مقاله در مورد بزهکاری نوجوانان

Research on delinquency

 

مقدمه:
بزهکاری، همواره در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته است، ولی از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون‌شکنی این گروه سنی در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم بزهکاری، در اوایل قرن بیستم شکل گرفت و تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال، رفتاری تقریبا یکسان می‌شد. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانواده، همچنین تغییرات نظری در عرصه جرم و بزهکاری، گام‌هایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته‌بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید.
هزینه سنگین مواجهه با بزهکاری نوجوانان و خسارات ناشی از آن و همچنین پیامدهای آن در آینده، جامعه را بر آن می‌دارد تا با تحقیق و پژوهش به بررسی علل و چگونگی بروز این پدیده پرداخته و با شناخت این علل، به کنترل و جلوگیری از چنین رخدادی بپردازند.

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف بزهکاری
طبقه‌بندی بزهکاری
۱٫ بزهکاران روان‌رنجور
۲٫ بزهکاران دارای اختلالات منش و بزهکاران جامعه‌ستیز ذاتی
۳٫ بزهکاران روان‌پریش و یا مبتلا به نقایص عقلی
سبب‌شناسی بزهکاری
الف. عوامل شخصیتی
ب. طبقه اجتماعی
ج. عوامل خانوادگی
د. عوامل ژنتیکی
۱٫ تئوری روان‌پویشی
۲٫ تئوری یادگیری اجتماعی
مسیر بزهکاری
۱٫ مسیر تعارض
۲٫ مسیر پنهان
۳٫ مسیر آشکار
تعریف انواع بزه های معمول
رویکرد ساختار زیستی
رویکرد روانشناختی
رویکرد وضعیت اقتصادی


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات