تحقیق اهمیت ورزش و نقش آن در اجتماع

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  تحقیق اهمیت ورزش و نقش آن در اجتماع

دانلود تحقیق اهمیت ورزش و نقش آن در اجتماع مقاله نقش ورزش در سلامت اجتماعی نقش ورزش در رشد اجتماعی دانش آموزان نقش ورزش در زندگی اجتماعی نقش ورزش در روابط اجتماعی نقش ورزش در کاهش آسیب های اجتماعی نقش ورزش در سلامت روانی اجتماعی نقش ورزش در اجتماع نقش ورزش در اجتماعی شدن نقش ورزش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

Investigate the importance of sport and its role in society

 

فهرست مطالب

اهمیت ورزش و نقش آن در اجتماع

اهداف تربیت بدنی

محتوای ورزش و تربیت بدنی در جامعه اسلامی

ورزش شنا

تعاریف و مهارتهای شناهای متداول

والیبال

مقررات بازی

مهارتهای اساسی در بازی والیبال

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی)

منابع :

اهمیت ورزش و نقش آن در اجتماع

حرکت و جنبش از ویژگیهای حیات انسان و دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عاملی برای رشد و سلامت و نشاط اوست. انسان نیازمند به حرکت و ناگزیر از حرکت است، منع انسان از حرکت نه تنها موجب توقف رشد بلکه سبب افسردگی، بروز رفتار ناهنجار و از دست رفتن شور و نشاط زندگی وی می گردد.

تربیت بدنی و ورزش جزء لاینفک تعلیم و تربیت و وسیله ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان است. مفاهیمی مانند تندرستی، بهداشت رشد فردی و اجتماعی وسلامت روحی ارتباط نزدیکی با تربیت بدنی و ورزش دارد. نگاهی به تاریخ نشان می دهد که ملل متمدن جهان همواره به نقش و اهمیت ورزش توجه داشته اند و از آن در پرورش جوانان خود و آماده کردن آنها برای مشکلات فردی و اجتماعی استفاده می کردند. در زندگی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان تربیت بدنی و ورزش بخش مهم و جدایی ناپذیری از برنامه های کلی تربیت کودکان و جوانان به حساب می آید.


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات