دانلود مقاله پایداری ولتاژ

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود پروژه پایداری ولتاژ مقاله بهبود پایداری ولتاژ مقاله پایداری ولتاژ حاشیه پایداری ولتاژ تعریف پایداری ولتاژ پایداری ولتاژ در نیروگاه بادی پایداری ولتاژ سیستمهای قدرت پایداری ولتاژ pdf پایداری ولتاژی شاخص پایداری ولتاژ پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت پایداری ولتاژ در شبکه های توزیع پایداری ولتاژ در شبکه های قدرت پایداری ولتاژ در شبکه

Project voltage stability

 

فهرست مطالب
مقدمه
مقدمه ای بر پایداری ولتاژ
پایداری ولتاژ چیست
موضوعات پایداری ولتاژ چه هستند
در هنگام برزو ناپایداری چه اتفاقاتی می افتد
چه چیزهایی باعث بروز فروپاشی ولتاژ در شبکه میگردند
آیا انواع مختلفی از فروپاشی ولتاژ وجود دارد
تفاوت فروپاشی ولتاژ ناپایداری حالت ماندگار کلاسیک در چیست
نقش توان راکتیو در فروپاشی ولتاژ چیست
آیا ممکن است بتوان ناپاداری ولتاژ را پیشگویی کرد
راهنما برای بکارگیری آستانه امنیت ولتاژ
رفع نقایص طراحی
چه ابزارهایی برای تحلیل پایداری ولتاژ در دسترس هستند
تحلیل پادیاری ولتاژ توسط نرم افزار NEPLAN 23
مشخصه های سیستم انتقال
مشخه های ژنراتور
مشخصه های بار
مشخصه های وسایل جبران ساز راکتیو
خازن های سری
SVC و کندانسو سنکرون
فروپاشی ولتاژ
دسته بندی پایداری ولتاژ
روشهای تحلیلی پایداری ولتاژ
تحلیل دینامیکی
تحلیلی استاتیکی
ضریب مشارکت شاخه
ضریب مشارکت ژنراتور
جلوگیری از فروپاشی ولتاژ

مقدمه ای بر پایداری ولتاژ
با تغییر ساختار جدیدی که در سالهای اخیر در سیستمهای قدرت پدید آمده که باعث میشود ئاحدهای تولیدی توان الکتریکی هرچه بیشتری را از خطوط انتقال عبور دهند، انتظار می رود شاهد فروپاشی ولتاژ گسترده تر و بیشتر سیستم های قدرت باشیم. برای مثال عبور توان بیش از حد یک خط انتقال باعث افت ولتاژ بیش از حد و کاهش ظرفیت انتقال توان الکتریکی به بخش مشخصی از سیستم قدرت گردد. (برای کمک کرده به واحدهای تولیدی در مواجهه و مقابله با این مسئله شرکت EPRI دست به تهیه این متن زده است که توضیح کامل و مناسبی است در مورد پایداری ولتاژ، تجزیه و تحلیل، سنجش، جلوگیری و کاهش اثرات آن.


مقدمه:
ناپایداری ولتاژ، معمولاً در سیستمهای تحت بارگذاری شدید رخ می دهد. ممکن است فروپاشی ولتاژ دلایل دیگری داشته باشد اما مسئله اصلی ضعف ذاتی سیستم قدرت است. عوامل ذاتی سیستم قدرت است. عوامل اصلی فروپاشی واتاژ عبارتند از: محدودیت های کنترل توان راکتیو یا ولتاژ ژنراتور، مشخصه هیا بار، مشخصه های وسایل جبران سازی راکتیو، و عمل کرد وسایل کنترل ولتاژ مانند ترانسفورماتورهای دارای تغییر دهنده تپ زیر بار.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات