ترجمه درس الکترونیک صنعتی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

پروژه درس الکترونیک صنعتی مقاله دانلود ترجمه درس الکترونیک صنعتی ترجمه فارسی کتاب الکترونیک صنعتی رشید ترجمه کتاب الکترونیک صنعتی رشید+pdf دانلود ترجمه کتاب الکترونیک صنعتی موهان جزوه درس الکترونیک صنعتی دانلود جزوه درس الکترونیک صنعتی گزارش کار درس الکترونیک صنعتی مباحث درس الکترونیک صنعتی نمونه سوال درس الکترونیک صنعتی

Translation Course Industrial Electronics

 

انواع ساختا رکلی عرضه یک ساختار ۳ فازی. تجزیه و تحلیل مدار برقی در این بخش از ساختر  مشابه به مدار برقی به عنوان یک خانواده کلی استفاده کرده است و لتاژ مشابه به فرکانس در ساختر دسته بندی  شده در حالت مشابه در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته. هر چند در مورد بار پلی فاز، رابطه بین بار طبیعی و عرضه به منظور کاهش ولتاژ اصلی و متناسب می تواند کاهش یابد، مبدل ثانویه می تواند به منظور ارتقاء فاکتورهای مورد استفاده به منافذ متصل شوند. در این حالت با تجزیه و تحلیلهای خودمان را به منظور افزایش نتیجه ساختار ۳ فازی تصدیق می کنیم. زمانی که چند لاکننده یک گرد، خاص بار ۳ فازی ارائه می دهد. مجموعه، ولتاژ حاصل در مقایسه با فرکانس زاویه مربوطه به صورت زیر مطرح می شود:Kw,3Kw,5Kw,7Kw,9Kw,11Kw. اگر رابطۀ بین ساختار خشی عرضه، و بار کاهش یابد، یک نوع ساختار خشی  عرضه، و بار کاهش یابد، یک نوع ساختار هارمونک ۳ ویا کد ساختار چند دلار فاز مربوطه مطرح می شود در این حالت این ساختار در ۳ فاز می تواند مدت طولانی تری بماند ولتاژ های V2 , V3 با توجه به گسترش آنها به صورت زیر می توانند مطرح شوند: Kw, 5Kw, 7Kw , 11Kw. به صورت کلّی ،اگر باز فاز q باشد، کاهش خنثی می تواد هارمونیک Kg یا زیاد کند و یا آن را مضاعف کند عدم وجود رابطه خنثی تجزیه و علتهای مضاعف را با مشکل مواجه می کند.در این حالت، ساختارهای اجرایی فازq مدت طولانی تری نمی تواند مستقل بمانند. در نتیجه ما فقط می توانیم فرکانس ۳ تایی را با محصول۳ فاز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. ماهیت و پیچدگی این نوع محاسبات ب انتایج ذکر شده در مورد کنترل کامل و ساختار تنظیم کند ۳ فازی قابل مقایسه هستند.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات