گزارش کارآموزی در شرکت نخ و ریسندگی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی در شرکت نخ و ریسندگی

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت نخ و ریسندگی گزارش کارآموزی کارخانه ریسندگی پروژه کارورزی گزارش کارآموزی ریسندگی گزارش کار کارگاه ریسندگی ۱ پروژه مالی شرکت ریسندگی دانلود کاراموزی کارخانه نخ و ریسندگی دانلود گزارش کارورزی در شرکت نخ و ریسندگی خربد گزارش کارورزی در شرکت نخ و ریسندگی

According to the company's training and spinning yarn

موضوع : گزارش کارآموزی در شرکت نخ و ریسندگی
انبار: (رسید قطعات) موقع ورود کالا انبار پس از بررسی و امتحان کالا و اطمینان حاصل کردن از بی عیب و نقص بودن آن رسید صادر می کند.
نکته) به همین علت که دو نوع رسید کالا داریم ممکن است برای یک سند از هر دو نوع رسید استفاده شده باشد. هدف از درخواست وجه برای مبالغ بالای ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
گروه صنعتی نیکو شامل گلریس، پارس نخ، ابهرنسج، بژار، نیکو یافت
دو پروژه که به زودی افتتاح می شودکه زیرمجموع شرکت گلریس است. کارخانه محل اصلی تولید است هر شرکت باید یک دفتر مرکزی داشته باشد. دفتر صنعتی گلریس در تهران (خیابان میرداماد) که مستند باید به دفتر تهران برود و سند زده و ارسال شود و مختصر که آشنای با فعالیت شرکت است در اتاق بایگانی که سندی که در بایگانی برای ۳ سال مالی است و برای سالهای قبلرا در قسمت محوطه داخل کانتینر است با سندی که با هزینه ها در شرکت انجام شود. برای دفتر مرکزی فرستاده و تأیید مدیریت و مدیر مصرفی.
سند مالی و درخواست کالاهای مورد نیاز و بررسی سند که در اختیار ما قرار داده بودند و پرسیدن سوالاتی که در رابطه سند داشتیم و برطرف کردن اشکالات.
رسید انبار : ۱- قطعات    ۲- کالا
رسید کالای مستقیم:
کالاهایی که خریداری می شود اول در ، درخواست وجه نوشته می شود و به انبار فرستاده می شود و از انبار به مسئول خرید داده می شود که کالاها را خریداری می کند در طی خرید فاکتور خرید گرفته می شود و کالا هنگام ورود به کارخانه باید مهر انتظامات پشت فاکتور زده شودو مهر و امضای انبار نیز زیر درخواست وجه زده می شود و به تدارکات داده و تدارکات درخواست وجه را به امور مالی می دهد.
با توجه به خریدهای مکرر و روزانه شرکت بابت هزینه های اداری مبالغ بالا باید به فروشگاه پرداخت شود از این رو با توجه به اینکه شرکت به جز هزینه های گفته شده خود نیز دارای هزینه های جانبی می باشدباید اینگونه درخواست ها طی فرصت درخواست وجه از طرف مالی کارخانجات به مقامات دیگر رسانده شود و در وجه فروشگاه کارسازی گردد، مبالغی که هزینه آن از ۵۰۰۰۰۰ ریال بیشتر باشد باید برای صدور چک اقدام گردد.
البته بعضی از این هزینه ها خیلی کمتر از مبالغی است که صدور چک گردد. بنابراین برای پرداخت این هزینه ها از طریق تنخواهی که در اختیار امور مالی کارخانجات قرار می گیرد هزینه می گردد. روال این گونه خریدها همانند درخواست وجه می باشد. همان طور که در سندهای درخواست وجه باید واحد درخواست کننده برگ درخواست خرید کالا را به انبار امضاهای مجاز تحویل دهد. در تنخواه نیز همان روال تکرار می شود و سند تنخواه باید فاکتور (پشت فاکتور مهر و امضای انتظامات و تاریخ ورود به کارخانه را داشته باشد)رسید(که این مرحله نیز توسط انبار در صورت ورود جنس انجام می شود) و خرید خدمات(که مربوط به واحد درخواست کننده می باشد) داشته باشد این گونه سندها نیز از طریق واحد تدارکات به مالی داده می شود که پس ازبررسی سند گزارش تنخواه صادر می گردد. البته در مواردی از گزارش تنخواه استفاده می کنیم که مبالغ خریداری شده تا سقف ۲۰۰۰۰۰ ریال یا نهایتاً ۲۵۰۰۰۰ ریال که پس از تهیه گزارش تنخواه برای هر شرکت و با امضاهای مجاز مسئولین به قسمت خزانه داری داده می شود تا در وجه مالی کارخانجات شارژ گردد.
فرم تنخواه همانند بیشتر اسناد مالی در سه برگ تهیه می شود. برگ سفید ضمیمه سند می گردد. برگ آبی بایگانی حسابداری و برگ زرد بابت تنخواه دار می باشد.
دانلود گزارش کارآموزی در شرکت نخ و ریسندگی
موضوع پروژه شرکت پارس نخ
دانلود پروژه حسابداری شرکت پارس نخ
حسابداری شرکت پارس نخ
فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه شرکت
کارخانه تولیدی صنعتی پارس نخ
کارخانه تولیدی و صنعتی نابریس
شرکت مهندسی و بازرگانی نیکونسج
مرکز تحقیقات فیزیک نساجی
پروژه بژار
پروژه نیکویافت
پروژه ابهرنسج
کلیات
۲ ) اهداف و اصول کلی
۳ ) اجزاء بخش سازمان
۱ ۳ ) ساخت سازمانی
۲ ۳ ) نمودار سازمانی
۳ ۳ ) رئوس وظایف
۴٫ ۳ ) شرح وظایف
ساخت سازمانی امور مالی
اهم وظایف واحد حسابداری کارخانه
اهم وظایف سرپرست حسابداری بودجه و گزارشات
اهم وظایف واحد حسابداری بهای تمام شده
اهم وظایف واحد صدور سند دفترداری
اهم وظایف واحد حسابداری انبار و اموال
اهم وظایف رئیس حسابداری مالی
اهم وظایف رئیس ححسابداری مدیریت
اهم وظایف مدیر امور مالی
اهم وظایف واحد حسابداری پرداخت
اهم وظایف واحد حسابداری فروش
۳ ) اصول و مبانی کلی
۴ ) مسئولیت تهیه گزارشات مدیریت
۵ ) گزارشات توجیهی
۶ ) اصلاح انحرافات
۱ ) اهداف و اصول کلی
۲ ) طبقه بندی گزاشات مدیریت
۷ ) شماره گذاری گزارشات
پیوست ۱ – ۱
چگونه تهیه درخواست وجه
رسید کالای مستقیم
نحوه محاسبه اضافه کاری(شیفت کاری)
نحوه محاسبه مالیات هر سال.
بیمه هر سال.
بهای تمام شده کالای ساخته شده
بهای تمام شده کالای فروش رفته
صورت مالی
در پلمپ کردن دفاتر چه اقداماتی باید انجام گیرد
اساسنامه
اظهارنامه ثبتی شرکت
اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان اشخاص حقوقی
صورتهای مالی در گزارشات سالانه
تاریخچه محل کارآموزی و دوایر و مدیریت های زیرمجموعه
نظام برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی
نظام نگهداری منابع انسانی
ارزیابی مشاغل نیروی انسانی در محل کارآموزی
نظام پرداخت در محل کارآموزی
مراحل تولید در محل کارآموزی
بودجه
وضعیت نگهداری مواد خام
بازاریابی و فروش در محل کارآموزی
هزینه توزیع و فروش
نظام پرداخت
مدلهای برنامه ریزی و کنترل
هزینه های استاندارد
گزارشگری


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات