تحقیق بررسی وضعیت فروشگاه های شرکت های تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  تحقیق بررسی وضعیت فروشگاه های شرکت های تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی

دانلود تحقیق مقاله بررسی وضعیت فروشگاه های شرکت های تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی کارورزی سازمان تعاون روستایی کاراموزی شرکت تعاونی روستایی تحقیق فروشگاه روستایی فروشگاه روستایی فروشگاه دفاتر پیشخوان روستایی فروشگاه روستاییان فروشگاه پیشخوان روستایی گزارش کارآموزی شرکت تعاونی روستایی دانلود گزارش کارآموزی شرکت تعاونی روستایی گزارش کارآموزی حسابداری شرکت تعاونی

Study the Store

 

 

موضوع :
تحقیق بررسی وضعیت فروشگاه های شرکت های تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی

شبکه تعاونی روستایی که گسترده ترین قسمت از بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی می باشد ابزار مهمی در رفع نیازهای تولیدی و اقتصادی روستاییان به شمار می رود. انبار مختلف تعاون در روستاها بوده و برای انجام آن اقدام به انتشار کتابها، جزوه ها و نشریات مختلف جهت استفاده امید با رسالت مهمی که در قبال مردم و خصوصاً روستائیان پرتلاش و زحمت کش که بر عهدۀ سازمان تعاون روستایی گذاشته شده بتوان خدمت در خور توجه این زمینه ارائه نمود.

 سازمان تعاون روستایی و شرکت های حوزۀ عمل آن :
 اهم وظایف :
 الف ) نظارت، ارشاد و رهنمود اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی
 ب ) نظارت و هدایت همراه با سیاست گذاری در خصوص روند فعالیتهای شرکتهای تعاونی روستایی
 ج ) نظارت بر عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی
 د ) هماهنگی بین شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی واحد و بخشهای سازمان تعاون با شرح وظایف آنان.
 ۱ ) بازرگانی :
 فعالیت در زمینه های بازرگانی اعم از خرید محصولات کشاورزی به صورت تضمینی و توافقی تا برآورد و بررسی نیازمندیهای شرکتهای تابعه و … و اجرای طرحهای تولیدی – خدماتی.
 ۲ ) واحد مکانیزاسیون :
 سازماندهی و بکارگیری ماشین آلات کشاورزی اعم از کمباین، تراکتور و سایر ادوات کشاورزی در ارتباط با کشت و برداشت محصولات کشاورزی در منطقه و سایر شهرستانهای مجاور (مخصوصاً برای برداشت گندم و جو).
 ۳ ) حوزه هماهنگی شرکتها :
 نظارت و کنترل فعالیتهای شرکتهای تابعه
 ۴ ) امور مالی :
 فعالیتهای مالی سازمان
 ۵ ) دبیرخانه :
 ثبت مکاتبات اداری، بایگانی
 ۶ ) صدور حوالجات مواد نفتی :
 صدور حوالجات مواد نفتی و کنترل و نظارت بر عملکرد شعب مواد نفتی در سطح روستاها.
 اهم وظایف اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی :
 ۱ ) خریداری محصولات کشاورزی اعم از تضمینی و توافقی
 ۲ ) تجهیز فروشگاههای مواد مصرفی در سطح روستاها
 ۳ ) حمایت از شرکتهای تعاونی روستایی
 ۴ ) توزیع نهاده های کشاورزی
 ۵ ) توزیع آرد خانوار روستایی
 ۶ ) توزیع کالاهای اساسی (کوپنی) در سطح روستاها.
  ارکان اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی :
 ۱ ) هیأت مدیره
 ۲ ) مدیرعامل
 ۳ ) امور مالی.
 اهم وظایف شرکتهای تعاونی روستایی :
 ۱ ) اعطای وام به اعضای شرکتها
 ۲ ) تأمین ملزومات موردنیاز روستائیان در قالب تجهیز فروشگاههای روستایی
 ۳ ) تأمین مواد سوختی فروشگاههای مواد نفتی در سطح روستاها
 ۴ ) انجام طرحهای مشارکتی در زمینه های دامداری و کشاورزی.
 بررسی وضعیت شرکتهای تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون
دانلود تحقیق بررسی وضعیت فروشگاه های شرکت های تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی
بررسی وضعیت فروشگاههای شرکتهای تعاونی روستائی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر
فهرست مطالب
۱ ) پیشگفتار ۱
 ۲ ) آشنایی با چند مفهوم تعاونی ۲۰
      ۳ ) شرکت تعاونی چیست؟   ۲۱
       ۴ ) سیرتکاملی خرید و فروش از گذشته تاکنون  ۲۱
۵ ) ایجاد نخستین فروشگاه تعاونی مصرف ۲۴
 ۶ ) چگونگی پیشرفت تعاونیهای مصرف در ایران ۲۵
۷ ) اهمیت فعالیت فروشگاههای تعاونی مصرف ۲۸
 ۸ ) فروشندگی چیست؟ ۲۹
     ۹  ) انگیزه های خرید همیشگی از یک فروشگاه ۳۰
 ۱۰ ) عوامل مؤثر در موفقیت فروشگاههای تعاونی مصرف ۳۲

۱۱ ) طرز عمل و رفتار فروشنده ۳۰

 ۱۲ ) انبار و انبارداری در تعاونیهای روستایی ۴۵

۱۳ ) توزیع کالاهای اساس بخش روستایی – عشایری ۴۷

۱۴ ) فروشندگیهای مواد نفتی ۴۸


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات