گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری گزارش کارآموزی در شرکت بیمه کارورزی گزارش کارآموزی حسابداری شرکت بیمه گزارش کارآموزی حسابداری بیمه گزارش کارآموزی در بیمه گزارش کارآموزی کامپیوتر در بیمه گزارش کارآموزی شرکت بیمه ایران گزارش کارآموزی نمایندگی بیمه گزارش کارآموزی حسابداری بیمه ایران گزارش کارآموزی حسابداری در موسسات بیمه

According to insurance industry experience and familiarity with the principles of Insurance

 

 

موضوع : گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری
آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری
هنگامی که A ( بیمه گر ) مزایایی چون پول خسارات بیمه و یا ترمیم وضعیت به B ( بیمه گزار ) اعطا می نماید B ممکن است بر  اساس قانون ملزم شود که برخی حقوق از جمله حق جانشینی در باقی مانده اموال بیمه شده را به A منتقل نموده و یا حقی در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام علیه وی را به بیمه گذار اعطا نماید. این الزام به ان خاطر است که A حتی المقدور امکان جبران خسارت یا هزینه ای را که به واسطه اعطای مزایا به B متحمل می شود در مورد برت کشان و ضامن های آنها نیز مصداق دارد.
در بحث حق جانشینی نکته اساسی عبارت است از رعایت اصل غرامت جلوگیری از اضافه پرداخت به بیمه گذار ، چرا که بیمه گذار ممکن است با دریافت وجه خسارت از هر دو طرف از بیمه گر و شخص ثالث بیش از حد خسارت دریافت نماید. جلوگیری از اضافه دریافت بیمه گذار از برخی راه ها امکان پذیر است ولی راهکارهایی که توسط قانون انگلستان اعمال می شوند به قرار زیرند.
اول : اگر بیمه گذار از این که پول خسارت بیمه را دریافت کرده باشد، ( از شخص ثالث ) مبلغی بابت جبران خسارت دریافت کرده باشد بیمه گر معادل همان مبلغ را از وجه خسارت پرداختی به بیمه گذار کسر خواهد نمود.
دوم : اگر بیمه گر وجه خسارت بیمه رات کامل پرداخت کرده باشد ، در این صورت حق استفاده از کلیه حقوق و امکانات بیمه گذار در رابطه با واقعه ای که موضوع بیمه بوده است را خواهد داشت.
سوم : اگیر بیمه گر کلیه وجه خسارت بیمه را کامل پرداخت کرده باشد و سپس متوجه شود که بیمه گذار قبلاً حقوق و امکانات مربوط به واقعه را به اجرا گذاشته و استفاده نموده است در این صورت وی می تواند مبلغ معادل این حقوق و امکانات و یا معادل بیمه پرداختی را که از مبلغ قبلی کمتر است از بمه گذار مطالبه نماید. به اندازه همان مبلغ می توان ( در قرارداد) مبلغی از پولی که توسط بیمه گذار از طرف ثالث گرفته شده است را به عنوان ودیعه تعیین کرد. این کار از آن جهت مهم است که در صورتی که بیمه گذار ورشکسته شود بیمه گر حق خواهد داشت پیش از سایر بستانکاران در آن مبلغ پول جانشینی کند.
چهارم : در مواردی مقتضی ، بیمه گر حق بازیابی ( اموال تلف شده بیمه گذار ) را دارد. بازیابی از حق جانشینی متفاوت است. در حقیقت ، اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم ، فقط مورد شماره دو به معنای حق جانشینی می باشد و گاهی تحت عنوان « اشکال فرعی » اصل حق جانشینی به آنها اشاره میشود.
دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری
آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری
دانلود گزارش کارآموزی بیمه و اصول بیمه گری اداره بیمه
فهرست مطالب
آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری ۱
چکیده ۱
 
فصل اول ۲
 
فصل دوم اصل جانشینی ۳
خسارت نامه های بیمه ای مشکوک ۸
محدوذیت ها ۱۲
اقدامات پیشین ۱۴
مزایا ۱۵
 
فصل سوم شاخص های رضایت مندی مشتری در بیمه   ۱۶
بیمه چگونه بوجود آمد ۱۸
بیمه های غیر زندگی ۲۰
آشنایی با اصول بیمه گری                                                   ۲۰
نفع بیمه پذیر ۲۸
بیمه گری چیست ؟ ۲۹
بیمه در دنیای امروز ۳۱
 
فصل چهارم ۴۴
نتیجه گیری ۴۴
پیشنهادات ۴۵


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات