پروژه بررسی مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  پروژه بررسی مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده

ددانلود پروژه بررسی مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده مقاله پایان نامه تحقیق اصول و ضوابط حمل و نقل بارهای عادی و ترافیکی پروژه های بافت فرسوده دانلود پروژه بافت فرسوده پروژه درس بافت فرسوده پروژه پاورپوینت بافت فرسوده مقاله مشکلات حمل و نقل مشکلات حمل و نقل عمومی مشکلات حمل و نقل عمومی در ایران مشکلات حمل و نقل جاده ای

The problems of transport and traffic projects in distressed areas

 

پروژه بررسی مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده؛ یکی از مشکلات جامعه امروز، معضل ترافیک و جابه جایی است. این مقوله در شهرهای بزرگ نمود بیشتری پیدا کرده است، زیرا شهرهای که از قدیم الایام برنهاده شده اند و امروز با گسترش جامعه بشری وسعت پیدا کرده اند، دارای معضلات بیشتری در زمینه حمل و نقل …

 

چکیده:
یکی از مشکلات جامعه امروز، معضل ترافیک و جابه جایی است. این مقوله در شهرهای بزرگ نمود بیشتری پیدا کرده است، زیرا شهرهای که از قدیم الایام برنهاده شده اند و امروز با گسترش جامعه بشری وسعت پیدا کرده اند، دارای معضلات بیشتری در زمینه حمل و نقل و نظام جابه جایی هستند. خصوصاً در بافت قدیمی آن که در ابتدا فضایی مناسب برای روند رو به افزایش جمعیت شهرنشین در نظر گرفته نشده است. بر این اساس مشکلات ترافیکی را در بافت قدیم که از آن به عنوان بافت فرسوده یاد می شود، بررسی می شود.
فهرست مطالب:
چکیده
تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات
فصل اول
طرح مسئله
 مقدمه
۱-۱- طرح مساله
۱-۲- اهمیت و اهداف تحقیق.
۱-۳- ضوابط و اصول
۱-۴- نتایج تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری و پژوهشی
مبانی نظری و پژوهشی تحقیق
۲-۱-۱- انواع بافت ها و بررسی فرسودگی در هر کدام از آنها به طور جداگانه
۲-۱-۱-۱- بافت های ارزشمند و تاریخی:
۲-۱-۱-۲- بافت های شهری گران
۲-۱-۱-۳- بافت های شهری ارزان قیمت:
۲-۱-۱-۴- بافت های قدیمی و کهنه
۲-۱-۱-۵- بافت های شهری با کاربری های ناموزون:
۲-۱-۱-۶- بافت های تحت تاثیر نقصان زیر ساخت های شهری:
۲-۱-۲- علل فرسودگی در بافت ها
۲-۲- تعریف بافت فرسوده و ویژگیهای آن
۲-۲-۱- تعریف بافت فرسوده
۱- ابتدا به تعریف بافت فرسوده می پردازیم:
۲-۲-۲- ویژگیهای بافت فرسوده
ویژگیهای بافت های فرسوده منطقه:
۲-۳- وضعیت حمل و نقل در بافت فرسوده
فصل سوم
روش تحقیق
 روش تحقیق
۳-۱ معرفی محدوده مورد مطالعه
شکل۳-۱-۱(بنای جدید در کنار بافت قدیمی)
شکل۳-۱-۲(یکی از محلات قدیمی در بافت فرسوده مرکز شهر)
شکل۳-۱-۳ (خیابانی منتهی به حرم رضوی)
جدول۳-۱-۱(برخی محلات بافت مورد مطالعه به همراه منطقه بندی)
شکل۳-۱-۴(نقشه AUTOCAD محدوده مورد مطالعه)
شکل۳-۱-۵(عکس هوایی محدوده مورد مطالعه)
شکل۳-۱-۶(عکس هوایی محدوده مورد مطالعه)
شکل۳-۱-۷(عکس هوایی محدوده مورد مطالعه)
شکل۳-۱-۸(عکس هوایی محدوده مورد مطالعه)
شکل۳-۱-۹(عکس هوایی محدوده مورد مطالعه)
شکل۳-۱-۱۰ (عکس های هوایی از محدوده ثامن)
۳-۲-۱- کاربریها
۳-۲-۲- سیاستهای تنظیم تقاضای جابجایی
۳-۲-۳- مشخصات هندسی و ترافیکی شبکه راهها
۳-۳-۱- اطلاعات موجود
۳-۳-۲- آشنایی با شهر
۳-۳-۴- جمع آوری و تهیه پرسشنامه
ارزیابی مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده
مشخصات پاسخگو
اصل پرسشنامه
محل جمع آوری پرسش نامه:
ساعت جمع آوری پرسش نامه
۳-۳-۴- مدل های آماری:
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
بررسی نظام جابجایی موجود و امکانات توسعه آن
۴-۱- طبقه بندی راههای شهری
راههای شهری نقشهای مختلفی به عهده دارند، که سه نقش آنها اساسی است:
– نقش جابجایی
– نقش دسترسی
– نقش اجتماعی
۴-۱-۱- راههای شریانی خود نیز به دو گروه مشخص طبقه بندی می شوند:
۴-۳- تقاطعها و میدانها
۴-۴- گلوگاه های مهم ترافیکی
۴-۴-۱ میدان شهدا
۴-۴-۲- چهار راه مقدم (میدان شهید گمنام)
۴-۴-۳ چهار راه شهدا
۴-۴-۴- تقاطع اندرزگو و آزادی (چهار راه خسروی)
۴-۴-۵- تقاطع مدرس و دیالمه (چهار راه چهار طبقه)
۴-۴-۶- میدان وحدت (پنج راه نواب)
۴-۴-۷- میدان بیت المقدس (فلکه آب)
۴-۴-۸- میدان طبرسی
۴-۵ – پارکینگ
۴-۶- ترافیک
۴-۶-۱- حجم و ترکیب ترافیک
۴-۶-۲- تغییرات روزانه ترافیک
۴-۶-۳- تغییرات فصلی ترافیک
۴-۶-۴- ترافیک عبوری و غیر عبوری
۴-۷- نقش وسایل نقلیه و نحوه تردد در ترافیک
۴-۷-۱- اتوبوس و مینی بوس
۴-۷-۳- پیاده روی
سیاست تکیه بر پیاده روی از سه طریق اعمال می شود:
۴-۸-۲- تشریح کاربریهای موجود
۴-۸-۲-۱- اطراف حرم مطهر
۴-۸-۳- تعیین میزانهای سفرسازی
فصل پنجم
نتایج و محدودیت ها
نتایج و محدودیت ها:
۵-۱- نتایج به دست آمده از جمع آوری اطلاعات میدانی و تجزیه و تحلیل داده ها:
سوال۱: علت حضور شما در این بافت چیست؟
سوال۲: تمایل دارید چگونه در فضا تردد کنید؟
منابع مالی
امکانات فنی و اجرایی
فهرست منابع


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات