پرسشنامه هوش اجتماعی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پرسشنامه هوش اجتماعی

ددانلود پرسشنامه هوش اجتماعی دانلود رایگان پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو پرسشنامه هوش اجتماعی تت پرسشنامه هوش اجتماعی کودکان دانلود رایگان پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه هوش اجتماعی وایلند پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی قدرت هوش اجتماعی کتاب هوش اجتماعی تست روانشناسی هوش اجتماعی هوش اجتماعی چیست

Social Intelligence Scale

 

پرسشنامه آماده مدیریت،

توضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد میباشد که پایایی و روایی آن تایید شده است. پرسشنامه دارای ۳۶ سوال و طیف ۵ درجه ای لیکرت می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.
پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ برابر با ۷۸/ محاسبه شده است. برای برآورد قابلیت اعتماد از روش دونیمه کردن نیز استفاده شده است ضریب گوتمن دو نیمه کردن آزمون نیز ۷۶/ بدست آمد.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات