گزارش کارآموزی حسابداری شرکت بهداشتی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت بهداشتی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت بهداشتی پروژه حسابداری کارورزی گزارش کارآموزی چینی بهداشتی گزارش کارآموزی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای گزارش کارآموزی بهداشت عمومی گزارش کارآموزی بهداشت محیط گزارش کارآموزی بهداشت محیط در مرکز بهداشت گزارش کارآموزی بهداشت محیط در بیمارستان

According to the company's accounting internship Health

 

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری شرکت بهداشتی
دستمزد تولیدی عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می گردد.
 بنابراین کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه های مربوط به آن از موضوعاتی است که همواره باید کنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب کیفیت نیروی کار حفظ شود.
 کنترل حقوق و دستمزد به لحاظ ارتباط و تأثیری است که این هزینه ها با تولید و بهای تمام شده هر واحد محصول دارند کاهش و یا تثبیت بهای تمام شده از یک طرف با تشویق و ترغیب کارگران به تولید بیشتر و از طرف دیگر با سرپرستی و کنترل مداوم آنان امکانپذیر است.
 همچنین با کنترل هزینه های دستمزد و اطلاع از جزئیات آن امکان افزایش تولید و کاهش زمان استاندارد انجام کار فراهم می گردد.
 دستمزد مستقیم :
 عبارت از هزینه کار انجام شده ای که مستقیماً به جهت ساخت محصول، پرداخت و یا تعهد شود. به عبارت دیگر دستمزد کارگرانی را که مستقیماً به ساخت محصول اشتغال دارند دستمزد مستقیم می گویند.
 دستمزد غیرمستقیم :
 عبارت است از هزینه نیروی کار انجام شده که مستقیماً در ساخت محصول صرف نشده باشد. به عبارت دیگر دستمزد سرکارگران، سرپرستان و کسانی که به تعمیر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیماً تأثیری در تولید ندارند دستمزد غیرمستقیم می گویند.
 اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد :
 برای محاسبه هزینه حقوق و دستمزد باید اطلاعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد را شناخت و علاوه بر آن از قوانین و مقررات مربوط (کار و بیمه های اجتماعی مالیات و …) اطلاعات کافی داشت. برخی اطلاعات مربوط به دستمزد شامل مدت کارکرد، حقوق پایه، اضافه کاری نوبت کاری، مرخصی استحقاقی، پاداش، کارآموزی، اوقات تلف شده، طرحهای تشویقی، حق بیمه های اجتماعی، سهم کارفرما، بیمه عمر، بیمه حوادث ناشی از کار و هزینه های رفاهی کارگران می باشد.
 حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری :
 حقوق پایه حقوقی است که با رعایت قانون کار (برای کارگران رسمی) و یا به وسیله عقد قراردادی که مغایر قانون کار نباشد (برای کارگران قراردادی) برای انجام یک ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولاً ماهانه پرداخت می شود.
 ماده ۳۲ ) سیستم حقوق و دستمزد کارکنان شرکت از دو بخش حقوق و دستمزد ثابت (حقوق و دستمزد کارکنان عادی، حقوق و دستمزد مدیران و متخصصین و حقوق و دستمزد متغیر تشکیل می گردد.)
 الف : حقوق و دستمزد ثابت عبارتست از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
 به منظور تعیین حقوق و دستمزد کارکنان شرکت از دو روش استفاده می شود :
 ۱ ) حقوق و دستمزد کارکنان عادی :
 حقوق و دستمزد کارکنان عادی براساس طرح طبقه بندی مشاغل که به تائید وزارت کار و اموراجتماعی می رسد تعیین و پرداخت می گردد و حقوق دستمزد مدیران و متخصصین شرکت که براساس مجوز وزارت کار و امور اجتماعی مزد آنان از طریق طبقه بندی مشاغل خارج شده، براساس آیین نامه مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
 ۲ ) حقوق و دستمزد مدیران و متخصصین :
 به منظور تعیین ثابت مدیران و متخصصین شرکت از روش امتیازی شخص و شغل با درنظر گرفتن ضوابط قانون کار استفاده گردیده است. براساس این روش ابتدا خصوصیات فردی، قابل اندازه گیری افراد تحت عنوان عوامل فردی مشخص شده و سپس عوامل شغلی مدیران و متخصصین براساس مشاغل مورد تصدی آنان در طرح طبقه بندی مشاغل مشخص می گردد.
 ۱ . ۲ ) عوامل تشکیل دهنده نظام حقوق مدیران و متخصصین شرکت به شرح زیر می باشد :
 ۱ . ۱٫ ۲ ) مصوبات شورای عالی کار در مورد حقوق و دستمزد
 ۲ . ۱ . ۲ ) عوامل فردی
 ۳ . ۱ . ۲ ) عوامل شغلی مشخص شده در طرح طبقه بندی مشاغل
 ۴ . ۱ . ۲ ) امتیازات در اختیار هیأت مدیره
 ب ) حقوق و دستمزد متغیر (پاداش عملکرد – بهره وری) :
 به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان، افزایش بهره وری و اثربخشی و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات که در نهایت منجر به افزایش درآمد برای شرکت خواهد شد، براساس گزارش عملکرد دوره های سه ماهه امور مالی متناسب با نقشی که کارکنان در به ثمر رسانیدن موفقیت آمیز فعالیت های محوله، ارتقای دانش و اعتبار و همچنین ایجاد درآمد برای شرکت داشته اند می باشد و پرداخت حقوق و دستمزد متغیر براساس سود ناویژه و تقسیم بندی مشاغل که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید بوده و در پایان هر سال مابه التفاوت آن تسویه خواهد شد. بدیهی است مبالغ دریافتی از این طریق جنبه مستمر نخواهد داشت
فهرست مطالب
 
تاریخچه شرکت ساینا :
 محصولات تولیدی شرکت ساینا :
 فروش با سایر اشخاص :
 فروش صادراتی :
 فرم کنترل تولید
 ۱ ) گزارش مصرف شامل :
 ۲ ) نیوری انسانی شامل :
۳ ) توقفات شامل :
۴ ) تحویلی به انبار محصول :
 شرح انبار :
خلاصه انحراف مصرف
چارت سازمانی شرکت و محل استقرار کارآموز :
فعالیت کامپیوتری
 نرم افزار
سند (بخش برق)
 نرم افزار حسابداری :
حقوق و دستمزد :
 دستمزد مستقیم :
 دستمزد غیرمستقیم :
 اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد :
 حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری :
 ۱ ) حقوق و دستمزد کارکنان عادی :
 ۲ ) حقوق و دستمزد مدیران و متخصصین :
 ۱ . ۲ ) عوامل تشکیل دهنده نظام حقوق مدیران و متخصصین شرکت
 ب ) حقوق و دستمزد متغیر (پاداش عملکرد – بهره وری) :
 ماده ۳۳ ) افزایش عمومی :
 ماده ۳۴ ) فوق العاده ها :
 ج ) فوق العاده اضافه کاری :
چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد :
 الف ) روش سنتی دستی :
 ب ) روش پیشرفته و مکانیزه :
 جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی پرسنل :
 صدور احکام پرسنلی :
 تنظیم لیست حقوق و دستمزد :
محاسبه حقوق و دستمزد
تبصره
 نوبت کاری
 فرمولهای (مزد روزانه و مزد یک ساعت کار)
 نرخ اضافه کاری :
 نرخ نوبت کاری :
 شرح وظایف :
 الف ) سیستم کنترل تولید :
ب ) انبار در جریان :
سیستم کنترل تولید
سیستم حسابداری دفتری
بودجه و گزارشات مالی


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات