اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی؛ مفاهیم، موضوعات و چارچوب

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی؛ مفاهیم، موضوعات و چارچوب

دانلود مقاله اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی مفاهیم، موضوعات و چارچوب اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی اندازه گیری عملکرد سازمانی روشهای اندازه گیری عملکرد سازمانی مقاله ارزیابی عملکرد سازمانی مقاله درباره عملکرد سازمانی مقاله عملکرد سازمانی مقاله در مورد عملکرد سازمانی دانلود مقاله عملکرد سازمانی

Measuring the relationship between human resource management (HRM) and organizational performance, concepts, themes and framework

 

مقاله ترجمه شده؛ هدف این مطالعه، کمک در درک ارتباط های موجود بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی (OP) با توجه به واکنش پیچیده عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر OP و ارائه چارچوبی یکپارچه جهت بررسی این روابط می باشد. طراحی/روش شناسی/رویکرد- ادبیات مربوطه به طور منتقدانه بررسی و ارزیابی شده و …

 

چکیده:
هدف- هدف این مطالعه، کمک در درک ارتباط های موجود بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی (OP) با توجه به واکنش پیچیده عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر OP و ارائه چارچوبی یکپارچه جهت بررسی این روابط می باشد.
طراحی/روش شناسی/رویکرد-ادبیات مربوطه به طور منتقدانه بررسی و ارزیابی شده و یک چارچوب مفهومی با هدف اندازه گیری روابط HRM-OP ارائه شده است.
نتایج- درحالی که اغلب ادبیات موجود درباره HRM به طور عمده برعوامل داخلی تأکید کرده اند، نویسندگان این مقاله پیشنهاد می دهند از آنجایی که حوزه و محدوده عوامل داخلی در نظر گرفته شده ، بنابراین باید این حوزه را گستراند و عوامل خارجی را نیز به طور آشکار بیان کرد. آن ها مدل کلی را ارائه دادند که بیانگر ماهیت پیچیده عوامل داخلی و خارجی می باشد.
در آخر، چارچوب یکپارچه ای از عوامل را به منظور اندازه گیری تأثیر راهکارهای HRM برعملکردسازمانی ارائه دادند.
این مقاله در سال ۲۰۱۲ چاپ شده و در سایت Emerald موجود می باشد.


قیمت : 14000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات