پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس)

دانلود پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس) پاورپوینت آموزشی مهارتهای زندگی پاورپوینت روشها و فنون تدریس پاورپوینت روشها و فنون تدریس پیام نور پاورپوینت روش ها و فنون تدریس پاورپوینت روش فنون تدریس دانلود پاورپوینت روش ها و فنون تدریس پاورپوینت فنون تدریس پاورپوینت روشهای نوین تدریس

PowerPoint skills and education (teaching methods and techniques)

 

قسمتی از متن:
محیطهای فیزیکی عاطفی ،موقعیت اجتماعی فرهنگی و اقتصادی خانواده در کیفیت و کمیت یادگیری می تواند موثر باشد، این موقعیت و محیط ها باید متناسب با استعداد، آمادگی نیاز و گرایش شاگردان باشد تا آنها را به کنجکاوی و تلاش برای یادگیری وادار سازند.

فهرست مطالب پاورپوینت:
بخش اول: یادگیری
فصل اول نظریه های یادگیری
فصل دوم: الگوهای یادگیری
بخش دوم: ارتباط و تدریس
فصل سوم: ارتباط و اثر آن درفرایند تدریس- یادگیری
فصل چهارم: نظریه های تدریس
بخش سوم: مهارتهای آموزشی پیش از تدریس
فصل پنجم: شناخت و تدوین هدفهای آموزشی
فصل ششم: تحلیل آموزشی
فصل هفتم: محتوا، روش و وسیله
فصل هشتم: تحلیل نظام ارزشیابی و کاربرد طراحی آموزشی
بخش چهارم: فعالیت های آموزشی ضمن تدریس
فصل نهم: الگوهای تدریس
فصل دهم: روشهای تدریس سنتی و متداول
فصل یازدهم: روشهای جدید تدریس
بخش پنجم: مهارتهای آموزشی بعد از تدریس
فصل دوازدهم: مفاهیم کلی ارزشیابی
فصل سیزدهم: روشهای مختلف ارزشیابی


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات