نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان

دانلود مقاله نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان مقاله چرخش شغلی تحقیق مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان مقالات ارزیابی عملکرد کارکنان مقاله در مورد ارزیابی عملکرد کارکنان مقاله ارزشیابی عملکرد کارکنان مقاله مدیریت عملکرد کارکنان دانلود مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان مزایا و معایب چرخش شغلی تعریف چرخش شغلی چرخش شغلی در سازمان اهمیت چرخش شغلی آموزش و چرخش شغلی

Job rotation of staff performance

 

مقاله مدیریت، نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان مراکز بهداشنی و آموزشی، درمانی دانشگاه علومپزشکی تبریز،

 

خلاصه:
هدف از انجام پژوهش حاضر،تعین نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی و آموزشی درمانی دانشکده علوم پزشکی تبریز می باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مراکز بهداشتی و آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل می دهند که تعداد کل آنها ۱۹۴۳ نفر می باشند. در این پژوهش از روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای نسبتی استفاده شده و حجم نمونه جدول مورگان ۲۳۵ نفر می باشد. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از نمرات ارزشیابی عملکرد کارکنان استفاده شده است یافته های تحقیق نشان می دهد- عملکرد کارگنان مراکز بهداشتی و آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با توجه به چرخش شغلی آنها تفاوت معنی داری دارد
نویسندگان: اسداله خدیوی، جهانگیر یاری، نیر سید نظری


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات