دانلود گزارش کارورزی عمران ساختمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارورزی عمران ساختمان

دانلود گزارش کارورزی عمران ساختمان پروژه گزارش کارورزی عمران ساختمان دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان بتنی دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان فلزی دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان همراه با عکس دانلود گزارش کارآموزی عمران سازه بتنی دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان بتنی دانلود گزارش کارآموزی عمران بتنی (سازه بتنی و نکات اجرایی)

Building Construction Internship report

 

 

موضوع : گزارش کارورزی عمران ساختمان
با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا” بصورت فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران ساخته می شود، آشنایی با مزایا و معایب ساختمانها می تواند درتصمیم گیری مالکین ، مهندسین نقش اساسی داشته باشد.
بعد از طراحی و محاسبات فنی باید محل ساختمان مشخص شود و کارهای آماده سازی و پیاده کردن نقشه را در آن آغاز کرد که این عملیات به صورت زیر دسته بندی می شود:
۱- پاک سازی محل ساختمان
۲- پیاده کردن نقشه ساختمان
۳- استقرار یک سطح مبنا
منظور از پاک سازی محل ساختمان، بازدید زمین و ریشه کنی است. قبل از شروع هر نوع عملیات ساختمانی باید فاصله آن نسبت به خیابانها و جاده های اطراف بررسی شده و پستی و بلندی بنا معلوم گشته و همچنین محل چاه های فاضلاب و قناتها و چاه های آب قدیمی تعیین شده و محل آن نسبت به پی سازی مشخص گردد و سپس نسبت به ریشه کنی گیاهان اقدام شود و بالاخره شکل هندسی زمین تعیین گردد .
منظور از پیاده کردن نقشه یعنی انتقال نقشه از کاغذ به زمین به طوری که محل دقیق ستونها و پی ها و دیوارها و عرض پی ها روی زمین مشخص باشد که با ریختن گچ خطوط اصلی ساختمان تعیین می گردد. توصیه  می شود در موقع پیاده کردن نقشه برای جلوگیری از جمع شدن خطاها اندازه ها را از یک نقطه اصلی که آن را مبداء می گوییم حساب نمود و روی زمین منتقل کنیم قبل از اقدام به گود برداری باید حتما اندازه های نقشه پیاده شده کنترل شود برای این کار می توان دو قطر اتاق را اندازه گیری کنیم چنانچه مساوی باشد آن اتاق گونیا می باشد که به این کار اصطلاحا چپ و راست می گویند.
معمولا زمین های ساختمانی مسطح به ندرت یافت می شود بنابراین قبل از شروع هر کار ساختمانی باید محل ساختمان را مسطح نمود که این کار با خاک برداری و خاک ریزی انجام می شود .
آماده کردن کارگاه :
پس از تحویل کارگاه پیمانکار باید بر اساس ضوابط و مندرجات قرارداد نسبت به آماده سازی کارگاه اقدام نماید .
آماده سازی اولیه به منظور استقرار عوامل اجرایی و شروع کار به شرح زیر است :
۱- تخریب ساختمانهای موجود
۲- تسطیح محوطه ، گودبرداریها و زهکشی
۳- نقاط نشانه و مبدا
۴- پر کردن چاهها ، قنوات و قطع اشجار
۵-  ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه
۶- تحویل و کنترل مصالح
     ۷- سایر موارد
“خاکبرداری و گودبرداری”
منظور از خاکبرداری و گودبرداری عبارت است از برداشت خاکهای محوطه  گودبرداری پی ساختمانها و محل انبیه فنی تاسیسات ، برداشت خاک از منابع قرضه با وسایل ، تجهیزات و ماشین الات مورد تایید تا تراز و رقوم های خواسته شده در نقشه های اجرایی و دستور العمل های دستگاه نظارت .
اجرای عملیات خاکبرداری این پروژه جهت اجرای فونداسیون  مطابق با خطوط و تراز موجود  در نقشه های اجرایی و دستور العمل های دستگاه نظارت  شروع شد . این عملیات گودبرداری توسط ماشین الات ساختمانی : ۱- لودر: جهت کندن خاک  ۲- کامیون : جهت حمل خاک کنده شده ، صورت گرفت . به دلیل ماسه ایی بودن خاک که باعث شد عملیات خاکبرداری با زاویه ۴۵ درجه صورت گیرد و همچنین عمق خاکبرداری (( ۳ متر )) و وجود ساختمانهای مجاور که نسبتاٌ قدیمی بودند عملیات خاکبرداری با مشکلاتی همراه بود و خطر ریزش و نشست خاک و تخریب ساختمانی مجاور وجود داشت . برای حل این مشکل ابتدا سازه نگهبان و شمع های حائل مناسب به منظور جلوگیری از ریزش های احتمالی و تامین ایمنی کامل به هنگام عملیات ساختمانی اجرا گردید . در نهایت با رعایت حریم مناسب از دیوارهای مجاور (۱ متر از هر طرف ) عملیات گودبرداری شروع شد .
اجرای سازه نگهبان:
نحوه کار به این صورت بود که ابتدا خر پا های از جنس چوب بین در ساختمان مجاور محل گود برداری به صورت افقی و به فواصل معینی که توسط مهندس ناظر تعیین می شود اجرا گردیدند .
سپس با اجرای ۸ مرحله ی زیر عملیات گودبرداری به اتمام رسید :
مرحله ی اول : حفر چاه
مرحله ی دوم : نسب عضو قائم و اجرای شمع
مرحله ی سوم : گودبرداری با شیب پایدار
مرحله ی چهارم : اجرای فونداسیون زیر عضو مایل
مرحله ی پنجم : نصب عضو مورب
مرحله ی ششم : نصب اولین ردیف باربندها
مرحله ی هفتم : نصب ردیف های بعدی باربندها
مرحله ی هشتم : اتمام عملیات گود برداری
پس از اجرا ی عملیات گودبرداری توسط کارگران خاک برداری دستی جهت رگلاژ و تخلیه خاک های مازاد و تسطیح روی پی اقدام شد .
دانلود گزارش کارورزی عمران ساختمان
فهرست مطالب
گزارش ماهانه ۴
گزارش هفتگی   ۵
مقدمه ۷
آماده کردن کارگاه ۹
خاکبرداری و گودبرداری ۹
اجرای سازه نگهبان ۱۰
پاره ایی از نکات مهم جهت عملیات خاکی   ۱۰
پاره ایی از نکات مهم جهت عملیات پی کنی و گودبرداری ۱۱
مختصری در مورد ساختمانهای بتنی و فلزی ۱۲
کلیاتی در مورد سیمان ۱۲
انواع سیمان پرتلند ۱۳
سیمان سفید و رنگی ۱۳
نگهداری ، حمل و انبار کردن سیمان ۱۳
کلیاتی در مورد بتن استفاده شده در پروژه ۱۴
رده بتن ۱۴
انواع مواد افزودنی به بتن ۱۵
انواع پروفیلهای ساختمانی ۱۷
شالوده یا پی ۱۷
انواع شالوده یا پی ۱۸
پی نواری ۱۸
نکته اجرایی مهم   ۱۹
قالب بندی پی ۲۰
آجرهای فشاری ۲۰
پیوند کله راسته (فلامندی) ۲۰
بتن مگر (نظافت، لاغر و..) ۲۱
شبکه میلگرد تحتانی و فوقانی پی نواری ۲۱
شناژ ۲۲
طراحی شناژهای افقی بر اساس آبا ۲۳
ریشه انتظار ۲۴
درز انقطاع ۲۴
آماده سازی محل بتن ریزی ۲۵
نحوه ریختن بتن پی ۲۶
 کامیونهای مخلوط کن (Truck Mixers) 26
پمپ های بتن ۲۶
متراکم کردن بتن ۲۸
طریقه اتصال صفحه ستون به پی ۲۹
طریقه اتصال ستون به صفحه زیر ستون ۲۹
آرماتورهای  ثابت کننده ستون ۳۰
میله مهارها ۳۲
وصله ستونها ۳۲
انواع اتصالات تیر به ستون ۳۳
انواع اتصالات ستون به ستون ۳۵
تیرهای بتنی ۳۵
انواع سقفها       ۳۶
اجرای سقف تیرچه بلوک ۳۷
تیرچه ها ۳۷
میلگرد ممان منفی ۳۹
کلاف عرضی ۳۹
قلاب اتصال ۳۹
عایق کاری ۴۰
نکات اساسی درهنگام اجرای عایق کاری ۴۰
عایقکاری پی ۴۱
عایق کاری دیوار ۴۱
عایق کاری کف ۴۲
ملات ماسه سیمان ۴۳
مطالب مهم در هنگام اجرای دیوار ۴۴
۱-شاقول کر دن ۴۴
۲-  ریسمانی کردن کار ۴۴
۳- وانبند کردن ریسمان ۴۴
– زنجاب کردن آجر ۴۵
۵- بندهای افقی و قائم     ۴۵
۶- لغاز ۴۵
۷- تیشه داری ۴۵
۸- آب ساب   ۴۵
۹- دوغاب ریزی ۴۶
۱۰- بند کشی   ۴۶
شمشه گیری ۴۸
اندود کاری ۴۹
 نحوه اجرای لوله کشی برق   ۴۹
    بتن ریزی راه پله ها ۵۰
نصب پروفیل های محل آسانسور   ۵۱
اشتباهات ساختمان و همچنین موارد اجرایی برخی قسمت ها که با آیین نامه تطابقی نداشت ۵۲
این گزارش کارآموزی شامل تصاویر مربوطه می باشد


قیمت : 5500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات