پایان نامه تحلیل و بررسی اثرات قیمت نفت بر اقتصاد ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  پایان نامه تحلیل و بررسی اثرات قیمت نفت بر اقتصاد ایران

دانلود پایان نامه تحلیل و بررسی اثرات قیمت نفت بر اقتصاد ایران پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد پایان نامه مهندسی نفت پایان نامه های نفت پایان نامه کارشناسی ارشد نفت پایان نامه صنعت نفت پایان نامه نفت و اقتصاد پایان نامه رشته نفت موضوع پایان نامه نفت تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد ایران اثر قیمت نفت بر اقتصاد ایران اثر افزایش قیمت نفت بر ساختار اقتصاد ایران

The thesis analyzes the impact of oil prices on the economy

 

پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد

 

چکیده:
در این مطالعه نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش” خودرگرسیون برداری ساختاری” (SVAR) با داده های فصلی برای قیمت نفت و سایر متغیرها در دوره مذکور بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنین تفسیر توابع عکس العمل آنی (IRFa) و تجزیه واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) نشان می دهد که رابطه معناداری بین قیمت نفت و سایر متغیرها وجود دارد. وقوع تکانه قیمتی نفت موجب می گردد که نقدینگی به طور دائمی افزایش یابد و شاخص قیمت مصرف کننده نیز بعد از یک سال از وقوع تکانه، به صورت نمایی و فزاینده افزایش یابد که به معنی تورم فزآینده است. سرمایه گذاری در بخش خصوصی نیز در دو سال اول وقوع تکانه دچار کاهش شده اما بعد از آن تغییرات مثبتی را نشان می دهد. هزینه های جاری دولت ابتدا شدیداً افزایش می یابد. و با نوسانات نسبتاً بالایی در طول زمان رشد می کند. در عوض هزینه های عمرانی در سال اول دچار نوسان شده اما از آن به بعد روند رو به گسترشی را خواهد داشت. نتایج تجزیه واریانس متغیرها نشان می دهد که تغییرات سه متغیر قیمت نفت، نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها تغییرات همه متغیرها را به مقدار بیشتر از ۲۰ درصد در بلند مدت توضیح می دهد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۲-۱- بیان مسئله
۳-۱- فرضیات تحقیق
۴-۱- سوالات تحقیق
۵-۱- اهداف تحقیق
۶-۱- متغییرهای تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه
۲-۲- بررسی نفت خام
۳-۲- تجربه تازه تورم
۴-۲- اقتصاد نفت
۵-۲- دلایل قیمت‌های بالای نفت چیست؟
۶-۲- غرب نگران قطع نفت ایران نیست
۷-۲- تقاضا برای بشکه های ایران
۸-۲- ارزیابی مواجهه
۹-۲- ژاپن ؛بزرگترین مصرف کننده نفت ایران
۱۰-۲- توزیع جغرافیایی صادرات نفت ایران
۱۱-۲- درآمد نفتی ایران در سال گذشته؛ ۴۵ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار
۱۲-۲- افزایش صادرات نفت ایران به ۴٫۴ میلیون بشکه در روز
۱۳-۲- تقاضای جهانی نفت دو برابر خواهد شد
۱۴-۲- نفت، ایران و آمریکا
۱۵-۲- تأثیرات نفت بر امنیت اقتصادی ایران
۱-۱۵-۲- درآمدهای نفتی و میزان اشتغال
۲-۱۵-۲- درآمدهای نفتی و توسعه اقتصادی
۱۶-۲- پیامدهای امنیتی عدم سرمایه گذاری مناسب در صنایع نفت و گاز
۱-۱۶-۲-  از دست دادن بازار رو به رشد انرژی در جهان
۲-۱۶-۲- کاهش سهم و نقش ایران در سازمان اوپک
۳-۱۶-۲-  استخراج سریع همسایگان از مخازن مشترک انرژی
۴-۱۶-۲- واگذاری ده الی پانزده درصد مازاد ظرفیت تولید از سقف تعیین شده اوپک جهت استفاده در مواقع اضطراری به رقبای منطقه ای
۵-۱۶-۲- بالا رفتن ریسک ملّی ایران به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و عدم بازپرداخت به موقع تعهدات مالی خارجی
۶-۱۶-۲- استهلاک فزاینده تجهیزات و مخازن
۱۷-۲- تاریخچه اکتشاف نفت در ایران
۱۸-۲- مبانی نظری تحقیق
۱۹-۲- پیشینه تجربی تحقیق
۱-۱۹-۲- مطالعات خارجی
۲-۱۶-۲- مطالعات داخلی
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳- معرفی داده ها
۲-۳- روند قیمت نفت و متغیرهای اقتصادی
۳-۳- روش تحقیق
۴-۳- آزمون آماری روند زمانی متغیرهای کلان اقتصادی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴- بررسی فروض و محدودیت های اعمال شده و تخمین مدل (SVAR (6
۲-۴- تحلیل توابع عکس العمل آنی
۳-۴- تجزیه واریانس
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- نتیجه گیری
۲-۵- ارائه پیشنهادات
منابع


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات