پایان نامه بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  پایان نامه بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

دانلود پایان نامه بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران مقاله تحقیق پروژه رشته اقتصاد پایان نامه های بانکداری الکترونیک پایان نامه بانکداری الکترونیکی دانلود پایان نامه بانکداری الکترونیک پایان نامه در مورد بانکداری الکترونیکی پایان نامه درباره بانکداری الکترونیکی پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک پایان نامه امنیت در بانکداری الکترونیک دانلود پایان نامه با موضوع بانکداری الکترونیک

The study barriers to the development of e-banking in Iran

 

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی علوم اقتصادی

پایان نامه علوم اقتصادی، بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران، مطالعه موردی بانک صادرات شهر زابل

مقدمه:
ورود به قرن بیست و یکم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانیهای بسیار جدی همچون بحران های زیست محیطی، فقر، گرسنگی، سوء تغذیه و خشکسالی همراه بوده است. در این میان، هیچ یک از برنامه های طراحی شده توسعه و فناوری های نوین قرن بیستمی، نتوانسته‌اند تاثیر قاطعی در رفع این مسایل و شکاف توسعه و تبعات ناشی از آن داشته باشند.  (کارول، کلی، ۲۰۰۳)
تمام افراد در جامعه دانش محور، در هر موقعیت مکانی و زمانی، دسترسی یکسانی به اطلاعات مورد نیاز خود خواهند داشت و این دسترسی به اطلاعات نه تنها حق افراد است، بلکه ابزار و شاخص توسعه  نیز محسوب گردیده و حتی این جوامع را می توان بر مبنا شاخص ارزش اطلاعات  و دسترسی به آن طبقه بندی کرد. (اسکات تاپ، ۱۹۹۶)
عوامل متعدد و متنوعی زمینه ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک را فراهم می سازند که همگی ناشی از رشد فناوری و پیچیده تر شدن زندگی بشر هستند. در این باره ضرورت های زیر را می توان برشمرد: ….

 

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق    
۱-۱- بیان موضوع و مسأله تحقیق
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
۴-۱- گزاره های تحقیق
۱-۴-۱- اهداف تحقیق
۲-۴-۱- فرضیه های تحقیق
۵-۱- متغییر های تحقیق
۶-۱- روش تحقیق
۷-۱- جامعه آماری و نمونه تحقیق
۸-۱- مشکلات و محدودیت های تحقیق
فصل دوم: ادبیات نظری    
مقدمه
۲ -۱- تاریخچه بانکداری
۲ -۱-۱- بانک
۲-۱-۲- پیشینه بانک در جهان
۲-۱-۳- پیشینه بانک در ایران
۲-۲- تبادلات مالی بصورت الکترونیکی
۲ -۲-۱- انتقال الکترونیکی منابع  EFT
۲-۲-۲- سوئیفت SWIFT
۲-۲-۳- مبادله الکترونیکی داده‌ها (EDI)
۲-۳- بانکداری الکترونیک
۲-۳-۱- تعریف بانکداری الکترونیک
۲-۳-۲- بانکداری اینترنتی
۲-۳-۳- تاریخچه بانکداری الکترونیک
۲-۳-۴- سیستم‌های پرداخت در بانکداری الکترونیک
۲-۳-۵- انواع خدمات مهم بانکداری الکترونیک
۲-۴- مزایای بانکداری الکترونیک
۲-۵- چالش های بانکداری الکترونیک
۲-۶ بانکداری الکترونیک در ایران
۲-۷ موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران
۲-۷-۱ شاخص های موانع فنی
۲-۷-۲ شاخص های موانع فرهنگی
۲-۷-۳ شاخص های موانع مدیریتی
۲-۷-۴ شاخص های موانع مالی
فصل سوم: روش تحقیق     
۳-۱ مقدمه
۳-۲- طرح تحقیق
۳-۳ جامعه آماری
۳-۴ نمونه
۳-۴-۱ حجم نمونه
۳-۵ فرضیه‌های تحقیق
۳-۵-۱ فرضیه‌های فرعی تحقیق
۳-۶- متغیرهای تحقیق
۳-۷ روش های مورد استفاده در جمع آوری اطلاعات این تحقیق‌
۳-۷-۱ روش کتابخانه‌ای
۳-۷-۲ روش مصاحبه
۳-۷-۳- جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه
۳-۸- تعیین روایی پرسشنامه
۳-۹- تعیین پایایی پرسشنامه
۳-۱۰- روشهای آمای
۳-۱۰-۱ روش اندازه گیری
۳-۱۰-۲ روش‌های آماری تحلیل داده‌ها
۳-۱۰-۲-۱- آمار توصیفی
۳-۱۰-۲-۲ آمار استنباطی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها     
مقدمه
۴-۱- توصیف داده ها
۴-۱-۱ ویژگیهای فردی پاسخ کنندگان
۴-۱-۲ اطلاعات حاصل از سؤالات مربوط به فرضیه های تحقیق
۴-۲- انجام آزمون های مورد نظر
۴-۲-۱- آزمون فرضیه های اصلی تحقیق
۴-۲-۲- آزمون فرضیه های فرعی تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات     
۵-۱- مقدمه
۵-۲- خلاصه پژوهش
۵-۳- پیشنهادات
۵-۴- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی
ضمائم و پیوست‌ها
فهرست منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
پرسشنامه بررسی موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات