بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران

دانلود مقاله بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران بررسی اثرات تحریم تحقیق مقاله در مورد تحریم اقتصادی مقاله در مورد تحریم مقاله درباره تحریم مقاله درباره تحریم ایران مقاله راجع به تحریم مقاله درباره تحریم اقتصادی مقاله اثر تحریم مقاله تحریم اقتصادی ایران مقاله تحریم ایران مقاله تحریم اقتصادی مقاله در مورد تحریم علیه ایران

Assess the impact of sanctions on the Iranian economy, United States of America and the West

 

چکیده:
امروزه از گزینه تحریم به عنوان مکانیسم و ابزاری برای تعقیب اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده می گردد. اساسا تحریم از سوی کشورهایی اعمال می گردد که در ساختار نظام بین الملل دارای ثبات هژمونیک باشند. قراین و نشانگان موجود بر رفتار دیپلماتیک کشورهای دارای ثبات هژمون، حکایت از این مسئله دارد که اعمال تحریم از میان گزینه های تنبیهی می تواند بیشترین اثر بخشی را در تعقیب سیاست خارجی کشورها داشته باشد. چنین نشانگانی را می توان در رفتار سیاست خارجی کشورهای دارای هژمون، مانند آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. مسئله آن است که این گزینه در میان مکانیسم های دیگر تنبیهی، دارای ابعاد گوناگونی است. بر این اساس مطلب حاضر تلاش دارد تا ضمن بررسی الگوهای رفتاری سیاست خارجی دولت های مختلف آمریکا در قبال ایران، تاثیر تحریم های وارده بر کشور را از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار دهد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۲-۱- بیان مسئله
۳-۱- اهداف تحقیق
۱-۳-۱- هدف اصلی
۲-۳-۱- اهداف فرعی
۴-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
۵-۱- فرضیات تحقیق
۱-۵-۱- فرضیه اصلی تحقیق
۲-۵-۱- فرضیات فرعی
۶-۱- سوالات تحقیق
۱-۶-۱- سوال اصلی تحقیق
۲-۶-۱- سوالات فرعی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۱-۲- مقدمه
۲-۲- تعریف تحریم اقتصادی و انواع آن
۳-۲- تاریخچه تحریم های اقتصادی در دنیا
۴-۲- تحریم علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی
۱-۴-۲- تحریم های اعمال شده توسط آمریکا بر ایران
۲-۴-۲- تحریم های سازمان ملل
۵-۲- اثرات اقتصادی تحریم سازمان ملل
۱-۵-۲- اثر بر بخش های اقتصادی
۱-۱-۵-۲-  اثر بر بخش صنعت
۲-۱-۵-۲- اثر بر بخش کشاورزی
۳-۱-۵-۲- اثر بر بخش سیستم مالی
۴-۱-۵-۲- اثر بر بخش خدمات
۵-۱-۵-۲- بخش بازرگانی
۲-۵-۲-اثربر متغییرهای کلان اقتصادی
۱-۲-۵-۲- تورم
۲-۲-۵-۲- بیکاری
۳-۲-۵-۲- سرمایه گذاری
۴-۲-۵-۲- رشد اقتصادی
۵-۲-۵-۲- حجم تجاری و تراز بازرگانی
۶-۲-۵-۲- نر خ ارز و ذخایر ارزی
۳-۵-۲- اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
۱-۳-۵-۲- اثرات کوتاه مدت
۲-۳-۵-۲- اثرات میان مدت
۳-۳-۵-۲- اثرات بلند مدت
۶-۲- اثرات تحریم در ایران
۱-۶-۲-آثار تحریم بر هدفمندی یارانه‌ها
۲-۶-۲- شاید تحریم‌ها به داد تولید برسند
۳-۶-۲- ۳۰ کشتی، بلاتکلیف روی آب
۴-۶-۲- تحریم‌ها بی‌اثر است
۵-۶-۲- تورم و نرخ رشد پایین، نتیجه تحریم
۶-۶-۲-  تاثیر تحریم‌ها، هم روانی هم واقعی
۷-۶-۲- تحریم های بین المللی ؛ ناقض حق توسعه
۷-۲- تحریم از نگاهی دیگر
۸-۲- راههای مقابله با  تحریم های  اخیر سازمان ملل
۹-۲- موفقیت، شکست و هزینه کل آثار تحریم بر ایران
۱۰-۲- بررسی آثار تحریم اقتصادی علیه ایران
۱-۱۰-۲- بررسی تأثیرات تحریم اقتصادی بر بخش انرژی
۲-۱۰-۲- بررسی اثرهای تحریم در بخش تجارت کالا
۳-۱۰-۲- بررسی تاثیرات تحریم اقتصادی بر نظام بانکی ایران
۱۱-۲- مبانی نظری و پیشینه
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳- روش تحقیق
۲-۳- جامعه آماری و نمونه آماری
۳-۳- ابزار اندازه گیری و جمع‌آوری اطلاعات
۴-۳- تهیه مقیاس لیکرت
۵-۳- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)
۶-۳- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)
۷-۳- روش های آماری مورد استفاده
۱-۷-۳- آمار استنباطی و آمار توصیفی
۸-۲- آزمون آماری و تخمین آماری
۹-۳- جدول زمان‏ بندی (Time Table)
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۴- نتیجه گیری
۲-۴- پیشنهادات
منابع و مآخذ


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات