بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی

مقاله در مورد رضایت زناشویی دانلود پروژه بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی مقاله پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی وهوش همسران بررسی رابطه رضایت زناشویی و سلامت روان بررسی رابطه دینداری با رضایتمندی زناشویی بررسی رابطه افسردگی و رضایت زناشویی بررسی رابطه رضایت زناشویی بررسی رابطه هوش معنوی با رضایت زناشویی بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

Investigate the relationship between marital satisfaction

 

بررسی رابطه رضایتمندی  زناشویی (بر اساس ‌معیارهای‌ دینی) با عوامل جمعیت‌شناختی، تحصیلات،طول مدت ازدواج،سن ازدواج وتفاوت سنی

 

چکیده
این پژوهش به بررسی رضامندی از زندگی زناشویی و عوامل آن، ازمنظر روان‌شناسی و دین(اسلام) می‌پردازد. فقدان آزمونی معتبر برای رضامندی‌زناشویی از دیدگاه دینی، که بتوان با آن کنش یک خانواده مسلمان را مورد سنجش دقیق قرار داد، محقق را برآن داشت تا دراین پژوهش اقدام به ساخت و اعتباریابی مقیاس رضامندی‌زناشویی براساس معیارها کند. نمونه آماری ۱۱۰ نفر از دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌ می‌باشد که با استفاده از روش تصادفی خوشه‌ای برگزیده شده‌اند. نتایج به کمک روش‌های آزمون معناداری ضریب همبستگی،آزمونT وتحلیل واریانس برای مقایسه میانگین‌ها تجزیه وتحلیل شد. نتایج حاکی از از اعتبار و روایی بالای مقیاس رضامندی‌زناشویی اسلامی است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که، بین تحصیلات و رضامندی‌زناشویی رابطه معناداری وجود نداشته، اما بین طول‌مدت ازدواج و تفاوت سن زوج رابطه معناداری وجود دارد.

 

کلید واژه‌ها: رضامندی‌زناشویی، تحصیلات، مدت‌ازدواج، سن، تفاوت‌سنی.

 

مقدمه
کسی که در فکر ازدواج است و یا ازدواج می‌کند، انتظار دارد ‌این زندگی با خوشبختی، سعادت و رضایت همراه باشد و از لحظه لحظه زندگی خود لذت ببرد؛ بدین سبب، آنچه از خود ازدواج مهم‌تر به شمار می‌رود، موفقیت در ازدواج یا رضا‌مندی زوجین است.

رضامندی زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم‌بودن احساس شادمانی و رضایت دارند. بنر و هیل، رضا‌مندی زناشویی را پیامد توافق زناشویی دانسته که رابطه مناسب بین زن و شوهر را توصیف می‌کند.‌ایشان می‌نویسند: هنگامی‌که زن و شوهر به میزان قابل توجهی از برآورده‌شدن نیازها و انتظاراتشان در رابطه‌ زناشویی رضایت داشته باشند، رضا‌مندی زناشویی را گزارش خواهند کرد. آلوجا، و باریو و گارسیا به نقل از هاولتمی‌نویسند: رضا‌مندی زناشویی عبارت است از: برونداد ناشی از مجموعه‌ای از عوامل، نظیر حل تعارض موفقیت‌آمیز، یا موفقیت در فعالیت‌های مرتبط با شادکامی‌در فرآیند ازدواج. در واقع، رضا‌مندی زناشویی، یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می‌دهد. همچنین رضایت زناشویی یکی از گسترده‌ترین مفاهیم برای تعیین و نشان‌دادن میزان شادی و میزان پایداری رابطه است.


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات