کارآفرینی در منزل

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » کار آفرینی  »  کارآفرینی در منزل

دانلود پروژه کارآفرینی در منزل مقاله بهترین کارآفرینی در منزل انواع کارآفرینی در منزل ایده های کارآفرینی در منزل آموزش کارآفرینی در منزل طرح های کارآفرینی در منزل راههای کارآفرینی در منزل کارآفرینی زنان در منزل کارآفرینی کار در منزل طرحهای کارآفرینی در منزل کارآفرینی در منزل

Jobs at home

 

فهرست
مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۲
تجارب برخی از کشور های موفق در حوزه کسب و کار خانگی و کارآفرینی خانوادگی……………… ۳
قوانین و مقررات حامی کسب و کارهای خانگی در ایران……………………………………………….. ۶
شرایط لازم برای متقاضیان اخذ مجوز کسب و کار خانگی……………………………………………… ۸
مراحل صدور مجوز کسب و کارهای خانگی…………………………………………………………….. ۹
نحوه ثبت نام متقاضیان و بررسی طرح‌ها در دستگاه اجرائی…………………………………………… ۹
برخی از رشته های شغلی کسب و کارهای خانگی…………………………………………………….. ۱۰
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… ۲۳
منابع…………………………………………………………………………………………………………۲۴

مقدمه
کسب و کارهاى خانگى در ایران سابقه دیرینه دارند. بسیارى از صنایع دستى که امروزه هم وجود دارند، در منازل و محل سکونت افراد تولید می‌شده‌اند. به طور کلى کسب و کار خانگى پدیده جدیدى نیست، بلکه در نتیجه تغییرات و تحولاتى که در فعالیت‌های اقتصادى – اجتماعى امروز به وجود آمده به آن توجه بیشترى شده است و این نوع کسب و کارها روز به روز گسترش و توسعه می‌یابند.
تجربه نشان داده است که توسعه کسب و کارهای کوچک به دلیل ساختار ساده و زود بازدهی و نیاز اندک به سرمایه در جهت متعادل کردن بازار کار مؤثر بوده است. در کشور ما با توجه به ترکیب جمعیتی، کسب و کارهای کوچک خانگی می‌تواند بازدهی مناسبی داشته و در کوتاه مدت و حتی در میان مدت در رفع مشکل بیکاری مؤثر باشد.از این رو سامان بخشیدن، به‌روز رسانی و نظام‌مند کردن کسب کارهای خانگی یک ضرورت آشکار است. در وضعیت کنونی، ‌به لحاظ مدیریتی و سیاست گذاری، هیچ سازمانی به طور مشخص متولی کسب و کارهای کوچک خانگی نیست. این مشاغل عمدتاً‌ به صورت سنتی و بدون جهت گیری کلی در کشور رواج دارد. درحالی‌که اگر بخواهیم این مشاغل به صورت پایدار و در تراز جهانی ایجاد شوند، نیازمند برنامه‌های حمایتی و آموزشی و به‌روزرسانی و استفاده از تکنولوژی‌های روز می‌باشد. بنابراین با اجرای قانون ساماندهی و حمایت از کسب و کار خانگی، طلیعه روشنی برای ساماندهی و نظام‌مند نمودن کسب و کارهای کوچک خانگی به وجود می‌آید و به تدریج ضمن شکل گیری یک نظام مدیریتی مشخص، زمینه مناسبی برای شکل‌گیری نهاد متولی این مشاغل به وجود می‌آید.


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات