گزارش کار آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پزشکی  »  گزارش کار آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی

گزارش کار استافیلوکوکوس رنگ آمیزی اسپور دانلود پروژه گزارش کار آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی کارآموزی کارورزی گزارش کار آزمایشگاه باکتری شناسی گزارش کار آزمایشگاه باکتری شناسی ۱ گزارش کار آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی گزارش کار آزمایشگاه میکروب شناسی گزارش کار آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی گزارش کار آزمایشگاه میکروب شناسی پزشکی گزارش کار آزمایشگاه میکروب شناسی ۱

Medical Bacteriology laboratory report

 

فهرست :
رنگ آمیزی گرم و مشاهده باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی
تشخیص آزمایشگاهی استافیلوکوک
مطالعه استرپتوکوک ها
شناسایی باکتری های خانواده انتروباکتریاسه
رنگ آمیزی دانه های متاکروماتیک
رنگ آمیزی ذیل نلسون
رنگ آمیزی اسپور
بررسی نایسریا
منابع

هدف :
رنگ آمیزی گرم و مشاهده باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

مقدمه :
رنگ‌آمیزی گرم (به انگلیسی: Gram staining) یکی از مهم‌ترین ومتداولترین روش‌های رنگ آمیزی در میکروبیولوژی است که اولین بار توسط کریستین گرم ابداع شد. دراین رنگ آمیزی باکتری‌ها بر مبنای رنگ باکتری پس ازرنگ آمیزی به دودسته گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می‌شوند. رنگ باکتری پس ازرنگ آمیزی به توانایی حفظ رنگ اول وبه عبارتی به ساختمان دیواره سلولی باکتری بستگی دارد.
دررنگ آمیزی گرم باکتری‌های گرم مثبت پس ازرنگ آمیزی به رنگ بنفش وباکتری‌های گرم منفی به رنگ قرمز مشاهده می‌شود. گرچه هر دو گروه یعنی باکتری‌های گرم مثبت و منفی دارای دیواره می‌باشند ولی فرق بین این دو گروه مربوط به خواصی است که در ساختمان دیواره سلولی آنها وجود دارد. اساس ساختمان در دیواره سلولی باکتری‌های گرم مثبت یک لایه ضخیمی‌است از پپتیدوگلیکان، ولی در باکتری‌های گرم منفی ضخامت آن به حداقل می‌رسد.


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات