پروژه آماری تحلیل روش های جایگزین در داده های گمشده

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » آمار  »  پروژه آماری تحلیل روش های جایگزین در داده های گمشده

دانلود پروژه آماری تحلیل روش های جایگزین در داده های گمشده تعریف داده های گمشده تحلیل روش های جایگزین آماری داده های گمشده در آمار داده های گمشده در spss انواع داده های گمشده برآورد داده های گمشده جانهی داده های گمشده تعریف فضای گمشده نرم افزار تحلیل داده های آماری تجزیه و تحلیل داده های آماری تحلیل داده های آماری با استفاده از spss آموزش تحلیل داده های آماری

Analysis of project alternatives in missing data

 

توضیحات:
این پروژه در خصوص تحلیل روش های جایگزین در داده های گمشده و با ذکر مثال های تشریحی  است. برخی از موضوعات این پروژه:
روش های مبتنی بر مدل
روش های مبتنی بر جانهی
روش بی درنگ یا هات – دک
رگرسیون ذهنی
رگرسیون عینی
جانهی چند گانه
روش های تجدید وزن دهی

بخشی از  مقدمه:
هنگامی که نمونه انتخاب شد، کار میدانی آغاز می شود و تلاشی به عمل می آید تا داده های مطلوب از همۀ واحدهای شمارش که در نمونه انتخاب شده اند جمع آوری شود . متأسفانه، به ندرت امکان دارد که در تهیۀ داده های کامل از همۀ واحدهای نمونه گیری شده توفیق حاصل شود که این همان بی پاسخی است. (بی پاسخی بازتاب تلاشی ناموفق در به دست آوردن اطلاعات مورد نظر از یک واحد واجد شرایط است .)
بی پاسخی(داده های گمشده) مشکل عمومی در تحقیقات مبتنی بر آمارگیری است. توجه و پژوهش بسیار زیادی به خطای بی پاسخی اختصاص داشته است (برای مرور بررسی ها نگاه کنید به گرووز ۱۹۸۹ ؛ گرووز و کوپر ۱۹۹۸ ؛ لسلر وکا لزبیک ۱۹۹۲ ). در طول دهه ی گذشته ، موضوع خطای بی پاسخی و اریبی بی پاسخی در برآوردهای آمارگیری به عنوان موضوعی مهم در پژوهش های آمارگیری تلقی شده است. …

فهرست مطالب:
مقدمه
I: سازوکارهایی که مقادیر گمشده از آنها ناشی می شود
گمشدۀ کاملاً تصادفی
گمشدۀ تصادفی
مقادیر گمشدۀ غیر قابل چشم پوشی
مثال تشریحی
II: روش های تحلیل داده با وجود داده های گمشده
روش های مربوط به مورد کامل
روش های مبتنی بر مدل
روش های مبتنی بر جانهی
شرح روش های جانهی
جانشین کردن میانگین
روش بی درنگ یا هات – دک
مثال تشریحی
جانهی از روی افرادی که به طور تصادفی انتخاب شده اند
رگرسیون ذهنی
رگرسیون عینی
جانهی چند گانه
روش های تجدید وزن دهی
III:  خلاصه
منابع


قیمت : 12500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات