دانلود پروژه قارچ و ویروسها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود پروژه قارچ و ویروسها

دانلود پروژه قارچ و ویروسها دانلود پروژه ویروس دانلود پروژه ویروس مقاله در مورد ویروس مقاله انواع ویروس مقالات میکروب شناسی پزشکی مقالات ویروس شناسی پزشکی مقاله قارچ مقاله قارچ شناسی مقالات قارچ شناسی مقاله مدیریت قارچی مقاله عفونت قارچی

Fungi and viruses

قارچ و ویروسها

مقدمه
ازهنگامی که ذرات ویروسی برای اولین بار در سال ۱۹۶۲ در بافتهای خوراکی biporus  Agaricus  توسط  هولینگزمشاهده شد. ویروسها و ذرات شبه ویروسی (VLPs ) متجاوز از ۱۰۰ گونه مختلف متعلق به گروههای عمده قارچها گزارش شده است. همچنین هولینگز در۱۹۷۸ تخمین زد که قارچ ویروسها ممکن است درحداقل ۵۰۰۰ گونه از قارچهاوجودداشته باشد.استفاده ازواژه ذرات شبه ویروسی به جای ویروس درمواردی بکارمی رود که«قارچ ویروس» جدا نشده ومشخصات آن نیز تعیین نشده است .


اغلب می توان آنها را در آلودگیهای رایج قارچی مشاهده کرد که دربعضی صفات خاص شبیه ویروسهای متداول هستند و در ژنوم آنها نیز شباهتهایی با پلاسمیدها وجود دارد. غالباً دارای RNA دورشته ای و چند قسمتی بوده که این قطعات معمولاً جداگانه ولی درون ذرات شبیه هم قرار دارند.


قارچ ویروسها اغلب دارای ذرات ایزومتریک به قطر nm48-25 هستند ولی ذرات باسیلی فرم، میله ای فرم و ذرات گرد خال مانند(Herpeslike) نیز گزارش شده است.انتقال آنها اغلب طی تقسیمات سلولی و ترکیب سلولی و تولید اسپور در میزبان قارچ صورت می گیرد. هنوز ناقل طبیعی کارایی برای آنها شناخته نشده است که شاید به همین دلیل دارای دامنه میزبانی محدودی در بین گونه ها و جنسهای قارچها می باشند.


نکته قابل توجه این است که مایکوویروسها سبب آلودگیهای پنهان در قارچهای میزبان خود می شوند, همچنین در آلودگیهای ویروس در مخمرها همراه بودن پروتئینهای کشنده کاملاً محرز است.
اخیراً ازآنها درکنترل بیولوژیک وایجاد نژادهای کم تهاجم قارچی(Hypovirulent) وهمچنین فعالیتهای بیولوژیکی آنتی ویروسی و آنتی توموری و … استفاده می شود. 


تاریخچه :
ازهنگامی که ذرات ویروسی برای اولین بار در سال ۱۹۶۲ در بافتهای خوراکی biporus  Agaricus  توسط  هولینگزمشاهده شد. ویروسها و ذرات شبه ویروسی (VLPs ) متجاوز از ۱۰۰ گونه مختلف متعلق به گروههای عمده قارچها گزارش شده است. همچنین هولینگز در۱۹۷۸ تخمین زد که قارچ ویروسها ممکن است درحداقل ۵۰۰۰ گونه از قارچهاوجودداشته باشد.


دلایل نا شناخته ماندن آنها :
مایکوویروسها به چهار دلیل از ویروسهای روی گیاهان و حیوانات و باکتریها دیرترکشف شدند. 
بسیاری از قارچهای تحت تأثیر ویروس علائمی از خود نشان نمی دادند.


در مورد قارچهای رشته ای ممکن است تحقیق کردن در مورد آنها یا ایزوله کردن آنها از منابع طبیعی سخت باشد. زیرا ایزوله های آنها یا خوب رشدنمی کنند و یا در شرایط آزمایشگاهی کولونیهایی می دهند که با کلونیهای ایجاد شده توسط آنها در طبیعت متفاوت است

 


فهرست مطالب
مقدمه                                        
تاریخچه                                          
دلایل نا شناخته ماندن آنها                                 
کلیات                                       
مرفولوژی                                         
انتقال                                       
علائم                                         
بیماری ویروسی در قارچ Agaricus bisporus                   
کنترل                                        
ارائه دو سیستم مدل از مایکوویروسها                            
بیماری مسری Helminthosporium victoriae                 
تاریخچه                                          
ویروسهای روی  H. victoriae                           
علائم بیماری و محتویات ویروس                          
میزان بیماریزایی نمونه های مبتلا به H. victoriae                   
انتقال عامل H. victoriae                                 
ویروس در قارچ Saccharomyces cerevisiae                 
بعضی از موارد استفاده از مایکوویروسها در تحقیقاتی که انجام شدهه         
کنترل بیولوژیک با ایجاد نژادهای کم تهاجم ( Hypovirulent )         
فعالیتهای بیولوژیکی ضد ویروسی و ضد توموری                 
Adjuvant properties                              
Immunosuppression ( توقف ایمنی سازی )                   
Cytotoxicity ( مسمومیت سلولی )                      
برای بررسی خصوصیات dsRNA در آزمایشگاه                    
فهرستی از ویروسها روی  قارچها و پروتوزوئر ها              
منابع قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات