دانلود پرسشنامه توانمند سازی کارکنان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه توانمند سازی کارکنان اسپریتزر

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دانلود پرسشنامه توانمند سازی کارکنان دانلود پرسشنامه توانمند سازی کارکنان دانلود رایگان پرسشنامه توانمند سازی کارکنان پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان پرسشنامه ارزیابی توانمندسازی کارکنان پرسشنامه ارزیابی میزان توانمندسازی کارکنان پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

Empowerment questionnaire

پرسشنامه مربوط به توانمندسازی کارکنان را هم کارکنان پاسخ گفته اند. این پرسشنامه نیز با استفاده از پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (۱۹۹۵، ص۱۴۶۴) طراحی شده است. پرسشنامه چهار بعد موثر بودن (۳گویه)، معنی داری (۳گویه)، احساس شایستگی ۰(۳گویه) و حق انتخاب (خود تعیینی) (۳گویه)را می سنجد


قیمت : 5500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات