گزارش کارآموزی پست برق فشار قوی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی پست برق فشار قوی

دانلود گزارش کارآموزی پست برق فشار قوی دانلود پروژه گزارش کارآموزی پست برق فشار قوی دانلود کارورزی در نیروگاه پست فشار قوی برق گزارش کارآموزی برق فشار قوی پست برق فشار قوی تجهیزات پست برق فشار قوی ایمنی در پست برق فشار قوی طراحی پست برق فشار قوی گزارش کارآموزی پست های فشار قوی کارآموزی پست فشار قوی طراحی پست فشار قوی

HV Substation internship report۴

 

دانلود گزارش کارآموزی پست برق فشار قوی : در یک ترانس با هسته آهنی هسته توسط میدان مغناطیسی که در اثر عبور جریان از سیم ها ایجاد می گردد مغناطیس می شود جهتی که هسته مغناطیس می شود همان جهت میدانی است که باعث مغناطیس شدن می شود پس هر بار که میدان سیم پیچ ها کم و یا زیاد شود جهتی که هسته مغناطیس می شود

 

موضوع : گزارش کارآموزی پست برق فشار قوی
وسیله ای است که می تواند سطح ولتاژ را کم و یا زیاد کند در ترانسفورماتور فرکانس تغییر نمی کند و ثابت باقی می ماند . مثلاً برای یک ترانس افزاینده سطح ولتاژ افزایش یافته و سطح جریان کاهش می یابد و در مورد ترانس کاهنده عکس این مطلب صادق می باشد ترانسفورماتور ها نه تنها به عنوان اجزا اصلی سیستم های انتقال و پخش انرژی مطرح هستند بلکه در تغذیه مدارات الکترونیک و کنترل یکسوسازی و اندازه گیری جریان و ولتاژ های فشار قوی نقش مهمی دارند.
تلفات در ترانسفورماتورها :
۱) تلفات مسی : چون سیم پیچ های اولیه و ثانویه دارای مقاومت هستند پس مقداری تلفات روی این سیم پیچ ها خواهیم داشت
۲) تلفات نشتی : در ترانسهای هسته آهنی کلیه خطوط قوای ایجاد شده توسط سیم پیچ اولیه و ثانویه از هسته آهنی عبور می کنند بعضی از این خطوط به هوا نشت کرده و از اولیه و ثانویه برنمی گردند که این سبب افزایش تلفات می شود
۳) افت هیسترزیس : در یک ترانس با هسته آهنی هسته توسط میدان مغناطیسی که در اثر عبور جریان از سیم ها ایجاد می گردد مغناطیس می شود جهتی که هسته مغناطیس می شود همان جهت میدانی است که باعث مغناطیس شدن می شود پس هر بار که میدان سیم پیچ ها کم و یا زیاد شود جهتی که هسته مغناطیس می شود نیز تغییر می کند وقتی هسته برای بار اول مغناطیس می شود مولکول های آهن هسته همه در جهت میدان قرار می گیرند اما وقتی میدان مغناطیسی صفر شود آنها کاملاً بصورت در هم و نامنظم به حالت اولیه بر نمی گردند سپس با آنکه میدان مغناطیسی صفر شده است ولی هسته هنوز دارای خاصیت کم مغناطیسی است برای اینکه هسته به حالت اولیه خود بر گردد بایستی نیروی مغناطیسی تغییر جهت داده و در جهت عکس به آن نیرو وارد کند که این نیرو و انرژیی که باید به مولکول ها داده شود تا آنها را به حالت اول برگرداند افت هیسترزیس می باشد که به جنس هسته بستگی دارد
۴) افت مربوط به جریان های گردابی : از آنجا که هسته آهنی یک ترانس یک ماده هادی است میدان مغناطیسی ترانس ولتاژی در هسته القا می کند و این ولتاژ باعث بوجود آمدن جریان کوچکی در هسته می شود و به این جریان ها جریان های گردابی می گویند . جریان های گردابی را می توان با تقسیم کردن هسته به تعداد زیادی ورقه که این ورقه ها توسط روکش عایق از یکدیگر جدا شده اند به حداقل رساند افت بوجود آمده هم با فرکانس و هم با دامنه جریان ترانس متناسب است
۵) افت مربوط به اشباع : هنگامیکه جریان در اولیه ترانس افزایش می یابد خطوط قوای ایجاد شده در مسیری از داخل هسته به درون سیم پیچ های ثانویه می روند و از آنجا به هسته و سیم پیچ های اولیه باز می گردند اولین بار که جریان شروع به افزایش می کند تعداد خطوط میدان در هسته به شدت افزایش می یابد وقتی جریان به اندازه ای زیاد شود که تعداد خطوط موجود در هسته خیلی زیاد شود افزایش خطوط موجود در هسته خیلی زیاد می شود و با افزایش بیشتر جریان فقط تعداد کمی خطوط قوای اضافی ایجاد می شود در این هنگام هسته اشباع شده است هر افزایشی در جریان پس از آنکه هسته اشباع شود نشان دهنده قدرت تلف شده است چرا که میدان مغناطیسی نمی تواند این قدرت اضافی را به ثانویه منتقل کند
انواع ترانسفورماتورها بر حسب وظایفشان بصورت زیر دسته بندی می شوند:
۱) ترانسفورماتورهای قدرت در نیروگاه و پستهای فشار قوی
۲) ترانس های توزیع در پستهای توزیع زمینی و هوایی برای پخش انرژی در سطح شهر ها و کارخانه
۳) اتو ترانس جهت تبدیل ولتاژ با نسبت کم
۴) ترانس های ولتاژ ( ) و جریان ( ) جهت مقاصد اندازه گیری و حفاظت
۵) ترانس های الکترونیک
۶) ترانس های قدرت برای مقاصد خاص مانند کوره های ذوب آلومینیوم
۷) ترانس های زمین برای ایجاد نقطه صفر
از نظر عایق بندی و ماده خنک کننده می توان ترانس ها را به صورت زیر طبقه بندی کرد:
۱) ترانس های های روغنی
۲) ترانس های خشک (رزینی)
۳) ترانسفورماتورها با عایق گازی ( )
ترانس های روغنی ترانس هایی که هسته و سیم پیچ آنها داخل روغن قرار گرفته است کاربرد آنها خیلی زیاد است ولی در جاهاییکه احتمال آتش سوزی وجود دارد از آنها کمتر استفاده می شود در ترانسهای نوع خشک هوا در بالا و پایین ترانس دمیده می شود و مشکل ترانس های روغنی را ندارد
انواع سیم پیچ های ترانسفورماتور ها:
۱) سیم پیچ های حلزونی
۲) سیم پیچ های لایه ای
۳) سیم پیچ های دیسکی
۴) سیم پیچ های چند طبقه
سیم پیچ های لایه ای: در ترانسهای فشار ضعیف معمولاً از این نوع سیم پیچ استفاده می شود . در جاهاییکه میدان الکتریکی قوی و مشکل ساز باشد از سیم پیچ نوع دیسکی استفاده می شود
ساختمان ترانس های روغنی
قسمتهای اصلی در ترانسفورماتور های روغنی عبارتند از :
۱) هسته یا مدار مغناطیسی
۲) سیم پیچ اولیه و ثانویه
۳) تانک اصلی روغن
۴) بوشیگها برای خروج سر سیم های اولیه و ثانویه
دانلود گزارش کارآموزی پست برق فشار قوی
فهرست مطالب
آشنایی با تجهیزات پست
ترانسفورماتور:
تلفات در ترانسفورماتورها :
انواع ترانسفورماتورها بر حسب وظایفشان
انواع سیم پیچ های ترانسفورماتور ها
ساختمان ترانس های روغنی
سیم بندی ترانسفورماتورها:
اتصال سیم پیچ های ترانسفورماتور سه فاز :
موازی کردن ترانس ها :
شرایط موازی بستن ترانس ها:
پارالل کردن واحدها با سیستم:
اتصالات ترانس(گروه برداری)
اتو ترانسفورماتور
سیستم خنک کنندگی ترانسها
دلیل استفاده از سیلیکاژن در ترانس ها:
ترانس جریان
ترانس های جریان از نظر ساختمانی انواع مختلفی دارند:
قدرت نامی ترانس جریان :
کلاس های دقت ترانس های جریان:
 از لحاظ تعداد کر و تعداد نسبت تبدیل به دو دسته تقسیم می شود:
انواع ترانس جریان از نظر ساختمانی
ترانس جریان با هسته بالا :
ترانس جریان هسته پایین یا بوشینگی :
ترانس
کاربرد ترانس ولتاژ :
تفاوت ترانس ولتاژ خازنی و القایی :
ترانس جریان نوع قالبی یا رزینی :
برقگیر :
خصوصیات تجهیزات حفاظتی در مقابل اضافه ولتاژ :
روشهای حفاظت شبکه در مقابل اضافه ولتاژ :
انواع برقگیر :
طرز کار برقگیر :
برق گیر شاخه ای :
معایب برق گیر شاخه ای :
برق گیر سوپاپی :
محل های مناسب برق گیر در شبکه :
انواع تب چنجرها :
ساختمان تب چنجرها :
تپ چنجر :
محل قرار گرفتن تب چنجر :
انواع رله ها :
رله های جریانی :
رله جریان زیاد :
حفاظت دیفرانسیل :
رله ارت فالت :
رله اتصال زمین محدود شده () :
رله استندبای :
رله های ولتاژی :
اضافه بار ترانس :
حفاظت برای اضافه بار ترانسفورماتور :
حفاظت بوخهلتس :
رله دیستانس (امپدانسی) :
رله تانک پروتکشن :
ناحیه عملکرد رله دیستانس :
سیستم ارتینگ :
علت زمین کردن و انواع آن :
سکسیونر ها :
انواع سکسیونرها :
روشهای زمین کردن :
ترانس نوترال :
کلید قدرت یا بریکر :
انواع بریکرها :
بریکرهای روغنی :
معایب کلیدهای روغنی :
بریکرهای کم روغن :
بریکرهای اکسپانزیون یا آبی :
بریکرهای هوایی :
بریکرهای گازی () :
خواص بریکرهای گازی
مزایای کلیدهای
کلیدهای نوع خلاﺀ :
انواع مکانیزم کلید های نوع خلاﺀ :
روش فنری
روش هوای فشرده :
مقره ها یا ایزولاتورها :
مواد تشکیل دهنده مقره ها :
روش هیدرولیک :
روش های افزایش قدرت قطع در کلیدهای فشار قوی :
انواع مختلف مقره ها :
مزیت های مقره های آویزان :
مقره های مخصوص
شین بندی (باس بارها)
انواع باسبارها :
انواع باسبارها :
راکتورها :
کمپانساتورها :
منابع راکتیو :
تپ چنجر :
مدار موتور تپ چنجر :
خازن و اثر خازنی :
کاربرد خازن ها در شبکه قدرت :
تخلیه خازنی :
مقاومت دشارژ :
ضریب توان :
اصلاح ضریب توان :
کابل ها :
سیستم توزیع برق مصرف داخلی :
روش تامین یا تغذیه مصرف داخلی پستها :
نحوه اتصال ترانس های داخلی در پستها :
باطری ها :
ولتاژ باتری ها :
ظرفیت باتری ها :
موارد کاربرد باتری :
محاسبه ظرفیت باتری :
دستورالعمل نگهداری و بازرسی باطری ها :
انواع باتری ها :
محاسن باتری های اسیدی :
معایب باتریهای اسیدی :
معایب باتری قلیایی
انواع شارژ باتری
محل استقرار موج گیر در پستهای فشار قوی
انواع لاین تراپها
روش کوپلینگ جهت استفده از
راکتور داخل خازن کوپلاژ
تجهیزات در
کاربردها
سیستم کنترل از راه دور مکانیزه
سیستم کنترل راه دور و تله متری
ترمینال راه دور
داده ها در سیستم
دستگاه ترمینال راه دور
۱-شماره گذاری خطوط
مشخصات
۲-شماره گذاری ترانس های قدرت
شماره گذاری تجهیزات مربوط به ترانس های قدرت
۳-شماره گذاری ترانس های ولتاژ
الف)حالت اول اتصال به خط
ب)حالت دوم اتصال به ترانس های قدرت
ج)حالت سوم اتصال به زنراتور
۳- شماره گذاری ترانس های جریان
۴- شماره گذاری ترانس های زمین
۵- شماره گذاری مولد
۶-شماره گذاری شینه ها
۷-شماره گذاری راکتورها
د)حالت چهارم اتصال به شینه
ذ)حالت پنجم : اتصال به ترانس مصرف داخلی و ترانس های زمین
شماره گذاری سکسیونرهای زمین شینه
شماره گذاری سکسیونرهای بین دو شینه
کنتاکتورها :
مهمترین مشخصات کنتاکتورها
آشنایی با تجهیزات پست


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات