پرسشنامه گرایش به بوروکراسی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پرسشنامه گرایش به بوروکراسی

دانلود پرسشنامه گرایش به بوروکراسی پرسشنامه بوروکراسی پرسشنامه آماده مدیریت بوروکراسی چیست پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی پرسشنامه گرایش به مواد پرسشنامه گرایش کارآفرینانه پرسشنامه گرایش به شبکه های اجتماعی پرسشنامه گرایش به جراحی زیبایی بوروکراسی پست مدرن بوروکراسی در ایران بوروکراسی اداری بوروکراسی در مدیریت بوروکراسی یعنی چه

Disposition Inventory bureaucracy

 

رسشنامه آماده مدیریت،

توضیحات:
این پرسشنامه میزان تمایل شما به ساختار بوروکراسی را مورد ارزیابی قرار می دهد. لطفا پس از خواندن دقیق هر یک از گویه ها پاسخی را که به نظر شما به واقعیت نزدیکتر است، انتخاب و در ستون مقابل علامت بزنید.پرسشنامه مذکور یک پرسشنامه استاندارد است که پایایی آن برابر با ۸۷/ تعیین شده است. منبع اصلی پرسشنامه در درون پرسشنامه ذکر شده است. تعداد سوالات پرسشنامه ۲۰ و طیف مورد استفاده ۵ درجه ای لیکرت می باشد.


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات