پروژه کاردانی بررسی حسابداری سازمان برق بندرعباس

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  پروژه کاردانی بررسی حسابداری سازمان برق بندرعباس

دانلود پروژه کاردانی بررسی حسابداری سازمان برق بندرعباس مقاله تحقیق پروژه حسابداری اداره برق پروژه حسابداری صنعت برق پروژه حسابداری برق دانلود رایگان پروژه حسابداری برق دانلود رایگان پروژه حسابداری اداره برق پروژه مالی حسابداری شرکت برق پروژه کارشناسی برق قدرت پروژه کارشناسی برق الکترونیک پروژه مهندسی برق قدرت پروژه های برق قدرت

Resource Assessment Project Accounting Electricity Authority Abbas

 

چکیده:
شرکت برق منطقه ای هرمزگان با موضوع و هدف تولید نیروی برق، انتقال، توزیع و خرید و فروش آن بطور عمده و جزئی در منطقه تأسیس گردیده است. این اهداف در حال حاضر در چارچوب اساسنامه و دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت نیرو از یک سو و از سوی دیگر سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی و دیوان محاسبات عمومی و قانون و مقررات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی و غیرو واقع گردیده است.
امور مالی و ذیحسابی در نهایت دفاتر ترازنامه و صورت های مالی که نتیجه کلیه عملکردها و فعالیتهای واحدهای مختلف شرکت برق و شرکتهای وابسته می باشد از جایگاه ویژه ای برخوردار است ومستلزم بررسی عمیق و همه جانبه می باشد.
لذا وقتی که  سیستم حسابداری مطلوب در شرکت مطرح می نمائیم منظور سیستم منحصراً جهت امور مالی و ذیحسابی نمی باشد چون چگونگی عملکردها و گردش کارهای دیگر واحدها و معاونت هائی که در سطح شرکت وجود دارند و همچنین سیستم وضع شده حاکم بر کل کار نیز ارتباط تنگاتنگ با چگونگی سیستم و نتایج و پیامدهای آن دارد و کلاَ حسابداری که یکی از ابزارهای کارآمد در خدمت پیشرقت های تکنولوژی و توسعه قراردارد یکی از الزامات و در عین حال پیامدهای حسابداری توسعه وظایف و نقش حسابداری در اداره امور واحدهای مختلف بوده است زیرا که مدیریت صحیح و کارآمد امروزین بدون استفاده از دانش حسابداری و بدون اتکا و استناد مداوم بر اطلاعات مالی نا ممکن و یا لااقل کم حاصل است و این به نوبه خود حسابداری را از نقش سنتی خود که به ثبت و گزارش رویداد و فعالیت های مالی بوده به مبنای اساسی در تصمیم گیری ارتقا داده است.
فهرست مطالب:
فصل ۱- کلیات
۱-۱- مقدمه
فصل ۲-  مفاهیم حسابداری در سازمان برق
۲-۱-  حسابداری صنعت
۲-۲- دفاتر و سوابق
۲-۳- شماره گذاری حسابها
۲-۴- جدول شماره گذاری حسابها
۲-۵- دوره حسابداری
۲-۶- پرسش و تفسیر
۲-۷- متن حسابها
۲-۸- اقلام معوقه
۲-۹- اقلام ممیزی نشده
۲-۱۰- توزیع حقوق و هزینه های کارکنان
۲-۱۱- ذخیره های عملیاتی.
۲-۱۲- مدارک و سوابق
۲-۱۳- ذخیره استهلاک تأسیسات برق مشغول به کار
۲-۱۴- دارائی های جاری
۲-۱۵- تنخواه گردان
۲-۱۶- حسابهای دریافتنی مشترکین
۲-۱۷- سایر حسابهای دریافتنی
۲-۱۸- پیش پرداخت های پیمانهای خرید
۲-۱۹- هزینه های توزیع نشده انبار
۲-۲۰- خسارات فوق العاده اموال
۲-۲۱- سرمایه گذاری دولت
۲-۲۲- وام ها و سپرده های ثابت دریافتی از مشترکین
۲-۲۳- بدهی به شرکت ها و مؤسسات تابع وزارت نیرو
۲-۲۴- سپرده های تضمینی مشترکین
۲-۲۵- درآمد های عملیاتی شرکت
۲-۲۵-۱- درآمد عملیات
۲-۲۵-۲- هزینه فروش کالا، خدمات و کارهای قراردادی
۲-۲۶- طبقه بندی تأسیسات برق از تاریخ اجرای سیستم حسابداری
۲-۲۷- اجزاء تشکیل دهنده هزینه های ساختمانی
۲-۲۸- هزینه پیمانکار
۲-۲۹- مهندسی، نظارت و امور اداری
۲-۳۰- روش دستور کار و نحوه ثبت و نگاهداری کارتهای اموال تأسیسات
۲-۳۱-  انتقال اموال
۲-۳۲- تأسیسات انتقال و توزیع نیرو در این سیستم حسابداری
۲-۳۳- دستورالعمل درآمد عملیات
۲-۳۴-  فروش برق
۲-۳۴-۱- فروش برق خانگی
۲-۳۴-۲- فروش برق تجاری
۲-۳۴-۳- فروش صنعتی
۲-۳۴-۴- سایر فروش های برق
۲-۳۵- برق خریداری شده
۲-۳۶- هزینه های حساب مشترکین
۲-۳۶-۱- عملیات
۲-۳۶-۲- هزینه کار
۲-۳۷- هزینه های حساب مشترکین
۲-۳۷-۱- عملیات نظارت و سرپرستی
۲-۳۷-۲- هزینه های قرائت کنتور
۲-۳۸- بیمه اموال
فصل ۳- سازمان برق بندر عباس حسابداری
۳-۱- روشهای کد گذاری
۳-۲- سیستم تاتا
۳-۳- بودجه و اعتبارات
۳-۴- واحد بودجه و اعتبارات
۳-۵- پانچ قبوض
۳-۶- حسابدار مسئول
۳-۷- سیستم تامین اعتبار و حسابدار هزینه
۳-۸- حسابدار جمع دار و سیستم اموال
۳-۹- حسابداری تاسیسات و گردش یک پروژه
۳-۱۰- حسابدار تاسیسات
۳-۱۱- حسابدار درآمد
۳-۱۱-۱- لغو اشتراک و جمع آوری لوازم اندازه گیری
۳-۱۲- دایره حقوق و دستمزد
۳-۱۳- دانستنیهای محاسبات حقوق و مزایا
۳-۱۴- سند گردش انبار


قیمت : 16000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات