تحلیل مرتبط بودن یا غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی نیروهای آموزشی در روند تدریس

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحلیل مرتبط بودن یا غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی نیروهای آموزشی در روند تدریس

دانلود مقاله رشته مدیریت تحقیق تحلیل مرتبط بودن یا غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی نیروهای آموزشی در روند تدریس مقاله آموزش تدریس رشته تحصیلی مدیریت آموزشی رشته تحصیلی آموزش ابتدایی رشته تحصیلی تکنولوژی آموزشی رشته تحصیلی تحقیقات آموزشی مقاله روش تدریس مقاله در مورد روش تدریس مقاله در مورد روش تدریس ریاضی مقاله در مورد روشهای نوین تدریس

Analysis of the relevance or non-relevance of education in the teaching profession

 

مقدمه:
در چند دهه ی اخیر پیشرفت ها و موفقیت های علمی قابل توجهی در پرتو  سرمایه گذاری در تعلیم و تربیت و توجه فزاینده به اهمیت و جایگاه آن صورت گرفته است . و از این طریق بسیاری از کشورها از مرحله ی توسعه نیافتگی عبور کرده و استانداردهای زندگی را به طور مداوم افزایش داده اند . از این رو توقع از آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه بسترساز فرهنگ و دانش آفرین بیش از پیش توسعه یافته است .آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد تربیتی یکی از ارکان مهم توسعه و پیشرفت جوامع بشری است و در آموزش و پرورش تغییر و تحول علمی و نو آوری مطلوب تحقق نمی یابد مگر این که تغییرات مناسب در تفکر و شیوه های کاری نیروهای آموزشی به عنوان کارکنان و کارشناسان یادگیری اثربخش، به وجود آید. (مهدیان، ۱۳۸۵).
نظامهای آموزشی در گذر از مسائل کمی و همگانی کردن آموزش ناگزیر از توجه به مسائل کیفی پدیده‌های آموزشی هستند و ارتقای کیفیت آموزشی را ضمن توجه به منابع و تجهیزات از طریق اصلی‌ترین عامل در یک نظام آموزشی یعنی « نیروهای آموزشی »، مورد توجه و هدف‌گیری قرار داده‌اند (شارما ، ۲۰۰۱).
مطالعات و پژوهش‌ها نشان می‌دهند که « نیروهای آموزشی » در انجام اصلاحات آموزشی نقش دو سویه‌ای دارد. از یک سو موضوع اصلاحات آموزشی و از سوی دیگر عامل اصلاحات آموزشی محسوب می‌شود. لذا عمده‌ترین اهداف رایج در آموزش نیروهای آموزشی عبارت‌اند از: حرفه‌ای‌سازی (تمرکز بر نیروهای آموزشی بدون رشته تحصیلی مرتبط یا با رشته تحصیلی مرتبط)، ظرفیت‌سازی در نیروهای آموزشی (آماده‌سازی نیروهای آموزشی برای پذیرش مسؤولیت‌های جدید یا مواجهه با تغییرات برنامه‌های درسی)، به‌روز کردن نیروهای آموزشی و به‌روز نگه داشتن دانش و توانایی تدریس متناسب با رشته تحصیلی مرتبط و روش‌های جدید تدریس (هابرمن ، ۲۰۰۴؛ تانگ  و ‌هان ، ۲۰۰۵).
بنابراین اگر نیروهای آموزشی از اصول تعلیم وتربیت شناخت دقیق وعلمی داشته باشد ، قوی تر ودقیق تر می تواند درایجاد وضعیت مطلوب یادگیری فعالیت کند . با توجه به این مطالب می توان اذعان داشت که اساسی ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی ، نیروهای آموزشی است . اطلاعات نیروهای آموزشی ودر واقع رشته تحصیلی مرتبط در ایجاد شرایط یادگیری وتغییر وتحول شاگرد تاثیر می گذارد.(شعبانی، ۱۳۸۵). و می توان گفت که اطلاعات وشخصیت نیروهای آموزشی تحت تاثیر عواملی همچون مدرک، رشته تحصیلی وتجربه قرار می گیرد به همین دلیل بررسی ویژگی های نیروهای آموزشی می تواند اطلاعات بسیار گران بهایی ارائه دهد.
فهرست مطالب:
مقدمه
اهمیت و ضرورت موضوع
تحصیلات در زمینه ی تعلیم و تربیت
چگونگی گزینش نیروهای آموزشی
نتیجه گیری
پیشنهادات


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات