نقش فرهنگ سازمانی در اجرای موثر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریتی (MIS)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  نقش فرهنگ سازمانی در اجرای موثر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریتی (MIS)

تحقیق سیستم های اطلاعاتی مدیریتی mis دانلود مقاله رشته مدیریت نقش فرهنگ سازمانی در اجرای موثر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریتی (MIS) نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش نقش فرهنگ سازمانی در بهره وری کارکنان نقش فرهنگ سازمانی بر مدیریت مشارکتی نقش فرهنگ سازمانی بر بهره وری نقش فرهنگ سازمانی چیست نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت مدیریت سیستمهای اطلاعاتی mis تحقیق سیستم اطلاعات مدیریت mis

The role of organizational culture in the effective implementation of management information systems (MIS)

 

این مقاله به فرهنگ سازمانی به عنوانیک عامل مهم در موفقیت یا عدم موفقیت پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریتی(MIS) اشاره می‌کند. مدارکی وجود دارد که از چند دههگذشته روند رو به رشدی در تعداد مطالعاتی که به مسائل فرهنگی در ادبیات سیستم ها…

 

چکیده:
این مقاله به فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل مهم در موفقیت یا عدم موفقیت پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریتی(MIS) اشاره می‌کند. مدارکی وجود دارد که از چند دهه گذشته روند رو به رشدی در تعداد مطالعاتی که به مسائل فرهنگی در ادبیات سیستم های اطلاعاتی مدیریت می پردازند، شروع شده است. صرف نظر از سهم بسیاری از مطالعات تحقیقاتی تا به امروز، هنوز تعدادی چالش مختلف نیازمند پاسخ وجود دارد: اولین چالش؛ وجود مطالعاتی است برای مشاهده فرهنگ سازمانی تا به خوبی با یکدیگر سازگار و به طور مساوی در میان اعضای سازمان به اشتراک گذاشته شود. چالش دوم، تمایل به مطالعات انجام شده برای بی اهمیت جلوه دادن پویایی فرهنگ  سازمانی وجود دارد و اینکه چگونه بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی مدیریت در طول زمان تاثیر می گذارد و چالش سوم، افزایش نیاز به تجزیه و تحلیل فرهنگ با استفاده از روش های تفسیری و گسترده از لحاظ جغرافیایی وجود دارد. در این مقاله پیشنهاد شده است که می توان درک ما از فرهنگ سیستم های اطلاعاتی را با ترکیب رویکردهای نظری که در آن ها ضعف یکی از این رویکردها می تواند به قدرت دیگری منجر شود، افزایش داد. در این مقاله به طور خاص بر این امر تاکید شده است که، با ترکیب سه دیدگاه مارتین (۲۰۰۲) از فرهنگ – ادغام، تفکیک و تکه تکه شدن و شبکه و نظریه گروه فرهنگی می توان به نفوذ بیشتری در چگونگی تاثیر فرهنگ سازمانی بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی دست یافت.
همچنین در این مطالعه به بررسی ظرفیت جذب و نقش آن در پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعاتی مدیریت پرداخته شده است. ظرفیت جذب، توانایی سازمان برای به رسمیت شناختن ارزش سیستم های اطلاعاتی مدیریت جدید، جذب آن، و درخواست آن برای اهداف تجاری است.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فرهنگ سازمانی
سیستم های اطلاعات مدیریت
سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
نقش عناصر فرهنگ سازمانی موثر بر اجرای  سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
روش پژوهش
نتیجه‌گیری
منابع


قیمت : 18000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات