مطالعه موردی مسائل سازمانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مطالعه موردی مسائل سازمانی

دانلود مقاله رشته مدیریت مطالعه موردی مسائل سازمانی حل مسائل سازمانی تحقیق بررسی مسائل سازمانی مطالعه موردی رفتار سازمانی مطالعه موردی تحول سازمانی مطالعه موردی فرهنگ سازمانی تاریخچه مطالعه فرهنگ سازمانی مدلهای مطالعه رفتار سازمانی اهمیت مطالعه رفتار سازمانی مطالعه موردی فرهنگ سازمانی مسائل سازمانهای اداری ایران

A case study of organizational problems

 

چکیده:
در این مطلب مسائل مطرح شده را در سطوح گروه،سازمان و محیط بیان کرده ام.از آن جا که مسائل مطرح شده از جمله مشکلات اصلی و پراهمیت سازمانها بوده اند لذا به بیان مشکلات این سازمان ها پرداخته ام مشکلاتی از قبیل:
– فساد مالی (رشوه) در نظام اداری
– بی تفاوتی در کارکنان و روش های مقابله
– موانع و محدودیت های اعمال نظارت کارآمد  در سازمان ها
در این مقاله ابتدا شرح مختصری از موضوع مسئله مربوطه بیان شده و مسئله هر سازمان را مطرح کرده ام و  نهایتا راهکارها و نتایج حاصل از آنها را قید کرده و سخن را به پایان میبرم.
فهرست مطالب:
چکیده
مسئله اول: مسائل اخلاقی و شرعی د رسازمان ها
بررسی فساد مالی(رشوه) در نظام اداری
تعریف رشوه و جایگاه آن در نظام اداری
دلایل و علل رشوه در سازمان ها
نتیجه گیری و ارائه راهکارهای مقابله با رشوه خواری
راهکارها
مسئله دوم: مسائل رفتاری در سازمان ها
علل بروز بی تفاوتی در کارکنان و روش های مقابله
بعضی از علل بروز بی تفاوتی در کارکنان
عوامل موثر بر کنترل و کاهش  بی تفاوتی در کارکنان
نتیجه گیری و ارائه راهکارهای مقابله با بی تفاوتی در سازمان ها
پیشنهادات
مسئله سوم: مسائل ساختاری در سازمان ها
موانع و محدودیت های اعمال نظارت کارآمد  در سازمان ها
عوامل و علل محدودیت ها نظارت های کارآمد در سازمان ها
نتیجه گیری و پیشنهاد
فهرست منابع


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات