ارزیابی خط مشی سازمانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  ارزیابی خط مشی سازمانی

دانلود مقاله رشته مدیریت ارزیابی خط مشی سازمانی تحقیق خط مشی سازمانی چیست؟ تعریف خط مشی سازمانی خط مشی گذاری فرایندی سازمانی خط مشی های سازمانی مقاله خط مشی سازمان تعریف خط مشی سازمان نمونه خط مشی سازمان خط مشی سازمان تامین اجتماعی خط مشی سازمان نظام مهندسی خط مشی سازمانی چیست؟ خط مشی سازمان ها خط مشی سازمان محیط زیست

Assessment of enterprise policy

 

چکیده:
در تحقیق حاضر به بررسی ارزیابی خط مش ها پرداخته شد. خط مشی، یک برنامه عمومی است که به منزله راهنمای عمل، مدّ نظر مدیران قرار گرفته و نحوه اجرای برنامه را برای مسئولان اجرایی سازمان معین می‌کند. ارزیابی یک فعالیت طراحی شده در فرایند خط مشی گذاری و یکی از مراحل آن است که به منظور قضاوت درمورد تاثیر خط مشی ها یا برنامه های دولت صورت می گیرد.
انواع ارزیابی عبارتست از: الف- ارزیابی رسمی: که به موجب قانون توسط دولت یاپارلمان، دستگاه اجرایی و سازمانهایی وابسته به آنها انجام می شود. نامناسب بودن روشها، عدم تناسب استانداردها و شاخص ها، چند هدفی بودن خط مشی ها، مبهم بودن اولویت آنها و ماهر نبودن منابع انسانی مجری ارزیابی که به ظاهر بر تخصصی بودن کار تاکید ورزیده و آن را پیچیده ترمی نمایند و محدودیتهای گستردهای برای ارزیابی رسمی فراهم می آورند و ارزیابان نمی توانند نتایج و پیامدهای خط مشی را به صورت دقیق اندازه گیری نمایند. ب-  ارزیابی غیررسمی: معمولا توسط افراد و سازمانهایی صورت می گیرد که به صورت قانونی الزام و یا ماموریتی دراین زمینه ندارند، اما به علت برخورداری گرایش سیاسی یانفع شخصی، اقدام به ارزیابی برنامه های دولت   می نمایند که چندان پیچیده وفنی نمی باشد، اما تنوع نفع شخصی یا گرایش سیاسی ارزیابان غیررسمی، سبب   می شود ارزیابی های آنان در زمینه های مختلف معنی دار باشد. مراحل ارزیابی رسمی شامل شناسایی، اندازه گیری، تجزیه تحلیل و توصیه می باشد. شناسایی و روابط بین اهداف خط مشی در بخش های مختلف و ارزیابی محدوده تاثیرگذاری آنها ازنتایج این ارزیابی می باشد. سنجش خط مشی در دو سطح اساسی کار می کند: سطح اول در ارتباط با یک برنامه واقعی، مشارکت کنندگان و شرایط مسئله است که برنامه در آن اجرا شده است. تا اندازه ای که فرآیند در سطح اول به کار گرفته می شود، ارزیابان در ارزیابی خود بیشتر قانون – محور عمل   می کنند. سطح دوم، سطح بسیار ذهنی سیستم اجتماعی است که عملیات برنامه ریزی شده در آن اتفاق می افتد. وقتی فرآیند در سطح دوم اجرا می شود، ارزیابان در بررسی خود ، هنجاری یا ارزش – محور عمل می نمایند.


قیمت : 18000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات