بررسی عوامل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  بررسی عوامل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن

دانلود مقاله بررسی عوامل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن تحقیق مقاله در مورد ورشکستگی مقاله درباره ورشکستگی مقاله ورشکستگی شرکتها مقاله راجع به ورشکستگی مقاله در مورد ورشکستگی به تقلب مقاله در خصوص ورشکستگی علل ورشکستگی علل ورشکستگی شرکتها علل ورشکستگی پیمانکاران علل ورشکستگی شرکت enron علل ورشکستگی بانکها علل ورشکستگی شرکتها در ایران

Review and evaluation of the originator's bankruptcy

 

بررسی موردی کارخانه کارتن سازی آرش فراز شرق زاهدان
چکیده:
ورشکستگی آخرین مرحله از حیات اقتصادی شرکتها است و بر همه ذینفعان شرکت تاثیر میگذارد. بنابراین بررسی عوامل ورشکستگی از اهمیت برخوردار می باشد همچنین تاثیر داده های مالی در بررسی عوامل ورشکستگی با یکدیگر مقایسه گردید. هدف این پژوهش، نخست ارائه مبانی تئوریکی تحقیق و بررسی علل ورشکستکی شرکت ها با مطالعه نمونه شرکت کارتن سازی آرش فراز شرق زاهدان و دوم ارائه مدل مناسب جهت ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت شرکت ها قبل از رویداد بحران مالی شرکت ها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. اطلاعات مورد نیاز به منظور شناسایی ورشکستگی های مختلف واحدها و یافتن عوامل موثر بر ورشکستگی، از میان اطلاعات موجود در کارخانه کارتن سازی فراز شرق زاهدان و داده های تولید شده از طریق آنالیز داده های مالی و آماری کارخانه از مقطع زمانی مورد مطالعه بدو تاسیس کارخانه از سال ۱۳۸۴تا پایان سال۱۳۸۷ می باشد پس از جمع آوری مشاهدات،متغیرها تحقیق به دو دسته پاسخ و کمکی تقسیم شدند .در این تحقیق،الگوی خطرهای متناسب کاکس را به روش رگرسیونی به داده های جمع آوری شده ارزیابی شد.
سرفصلهای اصلی:
چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ تعریف ورشکستگی
۳٫ انواع ورشکستگی
۴٫ دلا‌یل ورشکستگی‌
۵٫ مراحل ورشکستگی‌
۶٫ بررسی تئوری های‌ ورشکستگی
۷٫ مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور
۸٫ الگوهای محاسبه ورشکستگی شرکت ها در آینده
۹٫ بیان مسئله و نوع تحقیق
۱۰٫ روش‌ تحقیق‌
۱۱٫ نتیجه‌گیری
پیشنهادات
منابع


قیمت : 45000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات