فاز اول هدفمندی یارانه ها و بررسی عملکرد آن در صنعت سیمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  فاز اول هدفمندی یارانه ها و بررسی عملکرد آن در صنعت سیمان

دانلود پروژه پایان نامه فاز اول هدفمندی یارانه ها و بررسی عملکرد آن در صنعت سیمان مقاله فاز دوم هدفمندی یارانه ها چیست پایان نامه هدفمندی یارانه ها دانلود پایان نامه هدفمندی یارانه ها پایان نامه در مورد هدفمندی یارانه ها مقاله در مورد هدفمندی یارانه ها مقاله در خصوص هدفمندی یارانه ها مقاله تاثیر هدفمندی یارانه ها مقاله در مورد طرح هدفمندی یارانه ها مقاله درباره ی هدفمندی یارانه ها

The first phase of subsidies and its performance in the cement industry

 

چکیده:
با توجه به اهمیت موضوع هدفمندی یارانه ها و تحت تاثیر قرار دادن شرایط صنعت سیمان برای اولین بار در کشور پروژه ملی با هدف بررسی تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها بر شاخص های بهره وری صنعت سیمان کشور آغاز نمود. هدف از اجرای پروژه این می باشد که پس از اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه ها بسیاری از بنگاه های اقتصادی با تهدید مواجه شده اند. افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات از یک سو و عدم امکان افزایش قیمت فروش محصولات از سوی دیگر مهمترین عواملی هستند که شرایط اقتصادی صنعت سیمان را تحت تاثیر قرار می دهد. افزایش قیمت نهاده های تولید به ویژه انرژی در بهترین شرایط حاشیه سود شرکت ها را کاهش داده و بسیاری از شرکت های سیمان را نیز در وضعیت زیان دهی قرار می دهد و آنها را با خطر ورشکستگی مواجه خواهد کرد. از طرف دیگر برخی از بنگاه های اقتصادی نیز توانسته اند پس از قانون هدفمندی یارانه ها وضعیت خود را بهبود دهند و همچنین مهم ترین دستاورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش بهره وری و رقابت پذیری در تولید محصولات صنعت سیمان بیان شده است. در صنعت سیمان بین قیمت تمام شده و قیمت فروش فاصله معقولی وجود دارد، با هدفمندی یارانه‌ها سود کارخانجات سیمان کاهش می‌یابد ولی قیمت فروش تغییری نمی‌کند. قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیری بر عرضه و تقاضا نداشته و مبادلات بازار مانند گذشته انجام می‌گیرد و اگر تغییری صورت گرفته به دلیل تحولات و رکود در ساخت و ساز است.
فهرست مطالب:
فصل ۱- کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۵- سوالات تحقیق
۱-۶- فرضیات تحقیق
فصل ۲- ادبیات پژوهش
۲-۱- مفهوم  هزینه ها
۲-۲- طبقه بندی هزینه در حسابداری مدیریت
۲-۳- هدفهای سازمانی مدیران
۲-۴- مدیریت بر مبنای فعالیت
۲-۵- هزینه یابی بر مبنای فعالیت
۲-۶- فواید ضمنی هزینه یابی بر مبنای فعالیت
۲-۷- ارزیابی عملکرد
۲-۸- شاخص های نوین ارزیابی عملکرد
فصل ۳- تجزیه و تحلل اطلاعات
۳-۱- محاسبه هزینه‌های متغیر و ثابت
۳-۲- محاسبه بودجه منعطف
فصل ۴- نتیجه گیری و پیشنهادات   
۴-۱- نتیجه گیری
فهرست جداول
۳-۱- بودجه منعطف سیمان اردبیل
۳-۲- بودجه منعطف سیمان ارومیه
۳-۳- بودجه منعطف سیمان اصفهان
۳-۴- بودجه منعطف سیمان ایلام
۳-۵- بودجه منعطف سیمان باقران


قیمت : 45000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات