پایان نامه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پایان نامه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

دانلود پایان نامه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی پایان نامه جو سازمانی پایان نامه های جو سازمانی دانلود پایان نامه جو سازمانی دانلود رایگان پایان نامه جو سازمانی موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی موج جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیرانتفاعی شمال – آمل پروژه جو سازمانی

The climate in the public and private higher education institutions

 

فهرست مطالب
بیان مسأله
اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش
اهداف فرعی
فرضیه ها وسؤالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
سؤالات پژوهش
تعریف اصطلاحات
جو سازمانی
مشارکت
تصمیم گیری
مشارکت در تصمیم گیری
تعاریف عملیاتی فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
جو سازمانی
مفهوم جو سازمانی
تعاریف جو سازمانی
نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی
جو سازمانی از نگاه تاجی یوری
جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف
جو سازمانی از نگاه هاجتس
جو سازمانی از نگاه هریسون
جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت
انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین و کرافت
مطالعات رنسیس لیکرت
رویکردهای جوّ سازمانی
رویکرد ساختاری
رویکرد ادراکی
رویکرد تعاملی
رویکرد فرهنگی
ابعاد جو سازمانی
شاخص‌های جوّ سالم سازمانی
بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخص های سازمانی
ساختار سازمان و جو سازمانی
شاخصهای روابط انسانی و جو سازمانی

 

بیان مسأله
دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار  ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.
تسلیمی (۱۳۸۴)در این خصوص اشاره می نماید که در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد.
تأثیر تصمیمات مشارکتی بر کارکرد سازمان‌ها تصمیم‌گیرندگان را مجاب نموده که نگاه ویژه‌ای به مشارکت‌ کارکنان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی داشته باشند .از این‌روست که پرستون و پست[۱] معتقدند که: انقلاب اول در علم مدیریت، انقلاب استبداد مدیران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدایی مالکیت از مدیریت و انقلاب سوم که مهم‌ترین انقلاب در مدیریت است، انقلاب مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها است (طولابی، ۱۳۸۱، ۵۹).
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی نه تنها در میزان رضایت،تغییرنگرش،روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد ، بلکه در اثربخشی ، کارایی و موفقیت سازمان موثر می باشد . مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در مؤسسات آموزش عالی  می تواند تاثیر شگرفی در کارکرد این موسسات ، که خود نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارد ،داشته باشد.
وقتی صحبت از تصمیم گیری در سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشد اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود زیرا تصمیماتی که در این گونه سازمان ها گرفته می شود بر سایر بخش های فرهنگی ،اقتصادی ، اداری و سیاسی جامعه تاثیر دارد. به طوری که تصمیمات یک مدیر در مؤسسات آموزشی می تواند دیر یا زود سرنوشت نهادهای دیگر جامعه را دستخوش تغییر نماید(شریفی، ۱۳۸۱).
اما تحقق رویکرد مشارکتی، بنا بر مطالعات انجام شده مستلزم صمیمت میان همکاران، رفتار حمایتی مدیر، وجود محیطی آرام و… می‌باشد که مجموعاً جو سازمانی حاکم بر سازمانی چون دانشگاه را تشکیل می‌دهد. (جهانداری و علوی، ۱۳۸۱). جو سازمانی[۲] به کیفیت درونی یک سازمان به گونه‌ای که اعضای آن، این کیفیت را «ادراک و تجربه» می‌کنند اشاره می‌کند؛ به عبارت دیگر، مجموعه ویژگی‌‌های درونی‌ای که مؤسسه‌ای را از مؤسسه دیگر متمایز ساخته و رفتار کارکنان آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جو سازمانی آن مؤسسه نامیده می‌شود (علاقه‌بند، ۱۳۷۸).


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات