پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

دانلود مقاله پروژه پایان نامه تربیت بدنی تکواندوکاران نخبه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه پایان نامه تکواندو پایان نامه مصرف مکمل کراتین مقاله درباره کراتین مقاله در مورد کراتین دانلود رایگان پایان نامه تربیت بدنی عنوان پایان نامه تربیت بدنی موضوعات پایان نامه تربیت بدنی خرید پایان نامه تربیت بدنی مقدمه پایان نامه تربیت بدنی

The effect of creatine supplementation on blood ammonia and some structural and functional characteristics of elite Taekwondo

بخشی از متن:

بعضی از ورزشکاران در سطوح رقابتی ممکن است برای دستیابی به سطوح بالای عملکردی، تمرینات بیش از حدی انجام  دهند. در چنین حالتهایی ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بیشتر عملکرد به استفاده از موادی که برای افزایش توان جسمانی ، نیروی روانی یا تحریک مکانیکی طراحی شده اند متوسل شوند. در سالهای اخیر صدها مکمل غذائی مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر این محصولات مانند نوشیدنیهای ورزشی و پودرهای آمینو اسید و پروتئینی به منظور دسترسی کافی به سوخت و مصرف بهینه آن قبل و یا در حین تمرین، افزایش بازسازی انرژی بعد از تمرین، افزایش تحمل فشار تمرین یا بازگشت به حالت اولیه موثر بعد از تمرین طراحی شده اند. رایج ترین مکمل غذائی که در بازار برای ورزشکاران به عنوان ماده ای نیروزا به وفور به فروش می رسد کراتین می باشد. کراتین یا اسید متیل گوانیدین استیک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کلیه ساخته می شود و همچنین می تواند از طریق تغذیه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتین در سارکوپلاسم به فسفوکراتین (PCr) فسفریله می شود و یک سوم باقیمانده کراتین آزاد عضلات اسکلتی در حال استراحت را تشکیل می دهند. مطالعات قدیمی وجدید فراوانی ارتباط این ماده را با تمرین و عملکرد ورزشی تصدیق کرده اند

از سال ۱۹۹۰ به بعد  تحقیقات  گسترده ای  تأثیرات  مصرف  خوراکی مکمل های  کراتین را  در  مقادیر و مدتهای  مختلف مورد ارزیابی  قرار دادند . رایج ترین و در دسترس ترین نوع کراتین، کراتین مونو هیدرات می باشد که دراغلب مطالعات تحقیقی از آن استفاده شده است. کراتین مونو هیدرات یک پودر سفید، بی مزه و بی بو و تا اندازه ای قابل حل در آب می باشد که در آزمایشگاهها ساخته می شود. در سال ۱۹۹۲ نشان داده شده که خوردن یک دوز ۵ گرمی کراتین مونو هیدرات، غلظت کراتین خون را به اندازه قابل توجهی افزایش می دهد که حدوداً یک ساعت بعد از خوردن به اوج خود می رسد و بعد از ۲ تا ۳ ساعت به سطح اولیه خود بر می گردد. در این پژوهش برای حفظ میزان  افزایش یافته کراتین در خون در طول روز ، توصیه شده است که همان مقدار ۵ گرم کراتین ، هر دو ساعت یک بار به مدت ۸ ساعت انجام شود. این مقدار مصرف کراتین اگر حداقل ۲ روز مکرر انجام شود منجر به افزایش معنی داری در کل محتوای کراتین عضلات می شود. مطالعات دیگری نیز افزایش ذخائر کراتین بدن بعد از مصرف همین مقدار مکمل کراتین را تایید کرده اند. گزارش شده است افزایش کل کراتین  عضله ۱۰  تا  ۳۷% می باشد . بیشترین بارگیری کراتین در دو روز اول  اتفاق می افتد و عضلات در کمتر از ۷ روز با ۲۰ تا ۲۵ گرم مصرف کراتین در روز، از کراتین اشباع می شوند و به حداکثر میزان خود که ۱۵۵ تا ۱۶۰ میلی مول در هر لیتر عضله خشک می باشد، می رسد

فهرست مطالب

 فصل اول : طرح تحقیق ۱
۱-۱٫ مقدمه ۲
۱-۲٫ بیان مساله ۴
۱-۳٫ ضرورت و اهمیت تحقیق ۷
۱-۴٫ اهداف تحقیق ۱۰
۱-۵٫ متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۶٫ فرضیات تحقیق ۱۱
۱-۷٫ محدودیتهای تحقیق ۱۲
۱-۸٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ۱۳

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۵
۲-۱٫ مقدمه ۱۶
۲-۲٫ مبانی نظری تحقیق ۱۶
۲-۲-۱٫ کراتین ۱۶
۲-۲-۱-۱٫ تاریخچه کراتین ۱۶
۲- ۲-۱-۲٫ منابع کراتین ۱۷
۲-۲-۱-۳٫ سنتز درونی و مکانیزم کراتین ۱۸
۲-۲-۱-۴٫ نقش کراتین در بدن ۲۱
۲-۲-۱-۵٫ عوارض جانبی ۲۳
۲-۲-۲٫ آمونیاک  ۲۵
۲۵          ۲-۲-۲-۱٫ متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی
۲۵      ۲-۲-۲-۲٫ پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش
۲۶      ۲-۲-۲-۳٫ سایر حامل های بنیان آمین
۲۷      ۲-۲-۲-۴٫ انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی
۲۹      ۲-۲-۲-۵٫ پالایشNH3پلاسمائی
۳۲           ۲-۲-۲-۶٫ سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
۳۲      ۲-۲-۲-۶-۱٫ خستگی مرکزی
۳۵      ۲-۲-۲-۶-۲٫خستگی پیرامونی
۴۰      ۲-۲-۲-۷٫متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده
۴۴    ۲-۲-۳٫ سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن
۴۷    ۲-۲-۴٫ وزن
۴۸      ۲-۲-۴-۱٫ عوامل مؤثر در وزن
۵۰    ۲-۲-۵٫ وزن بدون چربی
۵۲    ۲-۲-۶٫ چربی و مهارتهای ورزشی
۵۳    ۲-۲-۷٫ سرعت
۵۵      ۲-۲-۷-۱٫ انواع سرعت و آزمونهای آن
۵۶      ۲-۲-۷-۲٫ عوامل موثر بر سرعت
۵۸    ۲-۲-۸٫ چابکی
۵۹      ۲-۲-۸-۱٫ آزمون های چابکی
۶۰ ۲-۳٫ تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین
۶۰    ۲-۳-۱٫  تحقیقات داخلی
۶۱    ۲-۳-۲٫ تحقیقات خارجی
۶۱      ۲-۳-۲-۱٫  مکمل سازی کوتاه مدت
۶۳      ۲-۳-۲-۲٫ مکمل سازی کراتین و قدرت
۶۶      ۲-۳-۲-۳٫ مکمل سازی کراتین و سرعت
۶۹      ۲-۳-۲-۴٫ مکمل سازی کراتین و توان
۷۴      ۲-۳-۲-۵٫ مکمل سازی کراتین و چابکی
۷۶      ۲-۳-۲-۶٫ مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی
۸۰      ۲-۳-۲-۷٫ مکمل سازی کراتین و آمونیاک

۸۴ فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۸۵ ۳-۱٫ مقدمه
۸۵ ۳-۲٫ روش تحقیق
۸۵ ۳-۳٫ مشخصات آزمودنیها
۸۶ ۳-۴٫ مکمل سازی آزمودنیها
۸۷ ۳-۵٫ تمرینات ورزشی آزمودنیها
۸۸ ۳-۶٫ متغیر های تحقیق
۸۸ ۳- ۷٫ ابزار های اندازه گیری
۸۹ ۳-۸٫ روشهای اندازه گیری متغیرها
۸۹   ۳-۸-۱٫ قد
۸۹    ۳-۸-۲٫ خونگیری
۹۰      ۳-۸-۲-۱٫ تحلیل نمونه های خونی
۹۰    ۳-۸-۳٫ ترکیبات بدن
۹۰    ۳-۸-۴٫ آزمون ۴۰ یارد سرعت
۹۱    ۳-۸-۵٫ آزمون چابکی ایلینویز
۹۲ ۳-۹٫ روشهای آماری تحلیل داده ها

۹۳ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
۹۴ ۴-۱- مقدمه
۹۴ ۴-۲٫ تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
۹۵    ۴-۲-۱٫ آمونیاک
۹۶    ۴-۲-۲٫ سرعت
۹۷   ۴-۲-۳٫ چابکی
۹۸    ۴-۲-۴٫ وزن بدن
۹۹    ۴-۲-۵٫ توده بدون چربی
۱۰۰    ۴-۲-۶٫ مایعات بدن
۱۰۱    ۴-۲-۷٫ کراتینین
۱۰۲    ۴-۲-۸٫ میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن
۱۰۳ ۴-۳٫ آزمون فرضیه های تحقیق
۱۰۳    ۴-۳-۱٫ فرضیه اول
۱۰۵   ۴-۳-۲٫ فرضیه دوم
۱۰۶    ۴-۳-۳٫ فرضیه سوم
۱۰۷    ۴-۳-۴٫ فرضیه چهارم
۱۰۸    ۴-۳-۵٫ فرضیه پنجم
۱۰۹    ۴-۳-۶٫ فرضیه ششم
۱۱۰    ۴-۳-۷٫ فرضیه هفتم
۱۱۱    ۴-۳-۸٫ فرضیه هشتم
۱۱۳    ۴-۳-۹٫ فرضیه نهم
۱۱۴   ۴-۳-۱۰٫ فرضیه دهم
۱۱۸ ۴-۴٫ متغیرهای وابسته به تحقیق

۱۲۱ فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری
۱۲۲ ۵-۱٫ مقدمه
۱۲۲ ۵-۲٫ خلاصه تحقیق
۱۲۴ ۵-۳٫ بحث و بررسی
۱۲۹ ۵-۴٫ نتیجه گیری
۱۲۹ ۵-۵٫ پیشنهادات

 

 

فهرست جدولها

جدول۲-۱ ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژی
جدول۲-۲٫ حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد ……..
جدول ۳-۱  . شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیها
جدول ۴-۱٫ شاخصهای آماری مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتین و دارونما
جدول ۴-۲٫ شاخصهای آماری مربوط به سرعت گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون
جدول ۴-۳٫ شاخصهای آماری مربوط به چابکی گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون
جدول ۴-۴٫ شاخصهای آماری مربوط به وزن گروه کراتین و دارونما
جدول ۴-۵٫ شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما
جدول ۴-۶٫ شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن گروه کراتین و دارونما
جدول ۴-۷٫ شاخصهای آماری مربوط به کراتینین گروه کراتین و دارونما در پیش آزمون
جدول ۴-۸٫ شاخصهای آماری مربوط به میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن گروه
جدول ۴-۹٫ مقایسه میانگین آمونیاک در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول ۴-۱۰٫ مقایسه میانگین سرعت در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول ۴-۱۱٫ مقایسه میانگین چابکی در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول ۴-۱۲٫ مقایسه میانگین وزن در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول ۴-۱۳٫ مقایسه میانگین توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول۴-۱۴٫ مقایسه میانگین آمونیاک در دو گروه کراتین و دارونما
جدول۴-۱۵٫ مقایسه میانگین سرعت در دو گروه کراتین و دارونما
جدول۴-۱۶٫ مقایسه میانگین چابکی در دو گروه کراتین و دارونما
جدول۴-۱۷٫ مقایسه میانگین وزن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما
جدول۴-۱۸٫ مقایسه میانگین توده بدون چربی در دو گروه کراتین و دارونما
جدول ۴-۱۹٫ خلاصه ای از تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه کراتین و دارونما
جدول ۴-۲۰٫ خلاصه ای از اختلاف تغییرات متغیرها در دو گروه کراتین و دارونما
جدول ۴-۲۱٫ تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در گروه کراتین و دارونما
جدول ۴-۲۲٫ اختلاف تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در دو گروه کراتین و دارونما

 

فهرست شکلها

شکل ۲- ۱٫ سنتز کراتین
شکل ۳-۱٫ مسیر حرکت در تست چابکی ایلینویز
نمودار ۴-۱٫ تغییرات آمونیاک خون در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار ۴-۲٫ تغییرات سرعت در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار ۴-۳٫ تغییرات توان در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار ۴-۴٫ تغییرات چابکی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار ۴-۵٫ تغییرات وزن در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار ۴-۶٫ تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما


قیمت : 15000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات