دانلود مقاله همگرایی رفتارهای باروری در ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  دانلود مقاله همگرایی رفتارهای باروری در ایران

دانلود مقاله همگرایی رفتارهای باروری در ایران رفتارهای باروری تحقیق رفتارهای ضد باروری گروهی مقاله در مورد باروری مقاله بهداشت باروری مقاله در مورد بهداشت باروری مقاله سلامت باروری مقاله درباره باروری مقاله درباره بهداشت باروری تحقیق در مورد باروری زمان باروری زنان افزایش قدرت باروری در مردان واژه نامه باروری بهترین زمان باروری افزایش قدرت باروری در زنان مرکز باروری رویان

Convergence study of reproductive behaviors in Iran

 

چکیده
در این مقاله هدف، بررسی میزان روند و الگوهای استانی باروری در کشور، که با استفاده از داده های سرشماریهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ و یا به کارگیری روش فرزندان خود محاسبه شده، بوده است.ابتدا میزان و روند باروری در ایران در سالهای ۱۳۵۱ و ۱۳۷۵ برآورد و بررسی شده و سپس، میزان و روند باروری استانهای کشور به تفکیک شهر و روستا با کل کشور مقایسه و سعی شده است تا در حد امکان برخی از دلایل تغییرات باروری در دو دهه اخیر، با استناد به نظریه های باروری ارائه شود.

این تحقیق به دو نتیجه عمده می انجامد:۱)در استانهای کشور و نیز نقاط شهری و روستایی، در طول دوره مطالعه، همواره میزان باروری متفاوت بوده است که این نتیجه مطابق با سایر تحقیقات انجام شده باروری در سالهای اخیر است.تفاوت میزان باروری در استانها با درجه توسعه یافتگی آنها منطبق و با نظریه های«انتقال جمعیتی» ۱ «مدرنیزاسین» ۲ (نوسازی)قابل تبیین است.۲)روند باروری در استانها در دوره فوق نشان می دهد که علی رغم تفاوت میزان باروری، در سالهای اخیر نوعی«همگرایی» ۳ در روند باروری استانها ایجاد شده است.بدین معنی که روند افزایش، به ویژه کاهش باروری استانها، در دو دهه بعد از انقلاب اسلامی، نسبتا همگون و مشابه بوده و استانهای کشور(و مناطق شهری و روستایی)علی رغم تفاوت در میزان توسعه یافتگی، روند مثابه هنجار پذیرفتنی در جامعه تبدیل شده است و آینده باروری نیز متأثر از اندیشه های جدید ناشی از این هنجار خواهد بود.
واژگان کلیدی: باروری، میزان جانشین باروری، انتقال باروری در ایران، روش فرزندان خود، نظریه های تبیین باروری.

فهرست مطالب
چکیده
چارچوب نظری
مطالعات باروری بر حسب استان در ایران
داده ها و روش مورد استفاده
میزانهای باروری کل
الگوی سنی باروری
مقایسه باروری استانها با باروری کل کشور
مقایسه الگوی سنی باروری استانها با کل کشور
تفاوتهای باروری در مناطق شهری و روستایی
نتیجه
منابع


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات