مقاله راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی

دانلود مقاله راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی تحقیق مقاله راهکارهای پیشگیری از اعتیاد مقاله درباره پیشگیری از اعتیاد مقاله راههای پیشگیری از اعتیاد مقاله در مورد پیشگیری از اعتیاد مقاله نقش ورزش در پیشگیری از اعتیاد مقاله ای در مورد پیشگیری از اعتیاد مقاله نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد تحقیق درمورد پیشگیری از اعتیاد تحقیق درباره پیشگیری از اعتیاد

Addiction prevention strategies in pre-university study

 

مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است که بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاک می نشاند.
اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است که ازعمر آن شاید بیش از۱۵۰ سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن ۱۹ به بعد است که به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب کرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است که استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراکنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی که مرفین، هروئین، کوکائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه ۱۹۶۰ تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندک بودکه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی کرد؛ اما دراوایل دهه ۱۹۷۰ استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یک موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.

فهرست
عنوان……صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۵
تعریف دانش آموز یش دانشگاهی ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
اهداف تحقیق ۹
فرضیه های تحقیق ۹
تعیین متغیرها ۱۰
تعاریف عملیاتی مفاهیم ۱۰
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ۱۲
تاریخچه مواد مخدر ۱۳
تاریخچه تریاک و مواد مخدر در ایران ۱۶
تاریخچه مصرف هروئین در ایران ۱۸
قوانین ایران درباره اعتیاد ۱۸
تاریخچه کنترل بین المللی مواد مخدر ۱۹
تاریخچه عملی تحقیق ۲۰
فصل سوم: روش تحقیق ۲۲
نوع تحقیق ۲۳
ابزار اندازی گیری ۲۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۲۴
جدول ها و نمودارها ۲۵
فرضیه ها ۴۲
فصل پنجم: نتیجه گیری ۴۷
خلاصه تحقیق ۴۸
ارائه پیشنهادات ۴۹
محدودیت های تحقیق ۴۹
محدودیتهایی که در کنترل محقق است ۵۰
ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان ۵۱
منابع و مآخذ ۵۲


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات