دانلود پروژه بانکداری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  دانلود پروژه بانکداری

دانلود پروژه بانکداری دانلود پروژه بانکداری الکترونیک دانلود پروژه بانکداری الکترونیکی دانلود پروژه امنیت در بانکداری الکترونیکی پروژه بانکداری الکترونیکی مقاله تحقیق پروژه بانکداری اینترنتی پروژه بانکداری اسلامی پروژه بانکداری خارجی پروژه بانکداری سیار پروژه سیستم بانکداری الکترونیک دانلود پروژه بانکداری الکترونیک

Banking

بانکداری

فهرست مطالب
عملیات بانکداری و اصول  مدیریت بانک… ۳
راههای تجهیز منابع توسط یک بانک تجاری.. ۳
راههای  تخصیص منابع مالی.. ۳
اتاق پایاپای.. ۶
تغییر در حجم پول از طریق خلق پول تو سط بانکها با فروض مختلف: ۷
بانکداری بدون ربا ۹
مدیریت بانک بر اساس سه اصل  «منفعت، نقدینگی، امنیت ». ۱۲
نرخ بهره، توجیهات اقتصادی و پیامدهای.. ۱۴
توجیهات اقتصادی نرخ بهره و اشکالات وارده. ۱۴
بهره، سهم سرمایه نقدی از تولید. ۱۴
بهره به عنوان پاداش امساک از مصرف و عامل مؤثر در پس‌‌انداز. ۱۴
نظریه ترجیح زمانی.. ۱۷
نظریه رجحان نقدینگی.. ۱۸
بهره بعنوان اجاره پول.. ۱۹
بهره بعنوان هزینه فرصت پول.. ۲۱
بهره بعنوان متوسط نرخ سود و معیاری برای ارزیابی پروژه. ۲۱
بهره به عنوان پاداش تحمل ریسک… ۲۲
پیامدهای نرخ بهره (ربا) ۲۴
ربا عامل کاهش ریسک پذیری بالفعل جامعه. ۲۴
ربا عامل جذب منابع مالی به فعالیتهای غیر مولد. ۲۵
بهره عامل بروز عدم تعادل در اقتصاد. ۲۵
بهره علت نوسانات تجاری.. ۲۵
بهره علت ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی مولد. ۲۵
مشکل سیاست‌گذاری.. ۲۶
بهره عامل تبدیل سرمایه نقدی به کالای سلطه‌گر. ۲۷
بهره عامل ترک امور خیر (اصطناع معروف) ۲۷
بهره عامل کاهش انگیزه جهت کار و فعالیت سالم. ۲۷
بهره عامل توزیع نامطلوب ثروت.. ۲۷
مقایسه نظام مالی مبتنی بر نرخ بهره و نظام مالی مبتنی بر نرخ سود. ۲۸
بیان یک مسأله. ۲۹
حجم پول و عوامل مؤثر بر آن.. ۳۱
نظریه‌های پولی.. ۳۴
نظریه‌های کلاسیک پول.. ۳۵
ریکاردو.. ۳۵
استوارت میل.. ۳۵
فیشر. ۳۶
استنتاجات نظریه مقداری پول.. ۳۶
انتقادات.. ۳۶
روش کمبریج (مارشال، پیگو) ۳۷
نظریه رجحان نقدینگی کینز از کتاب پول و بانک ماجدی (۲۰ صفحه) ۳۸
نظریه مقداری فریدمن از کتاب اقتصاد پول و بانکداری شجری صص۱۷۲-۱۶۴٫ ۳۸
نظریه ویکسل از جزوه کلاسی.. ۳۸
سیاست پولی و ابزارهای آن.. ۳۸
تعریف سیاست پولی و اهمیت آن.. ۳۸
اهداف سیاست پولی.. ۳۸
ابزار‌های سیاست پولی.. ۳۹
علل عدم موفقیت عملیات بازار باز در ایران.. ۴۲
نقد و بررسی اوراق جایگزین اوراق قرضه دولتی.. ۴۳
ارزیابی اوراق مشارکت دولتی : ۴۷
تورم. ۴۸
نظریه های تورم. ۵۰
 علل تورم. ۵۱


عملیات بانکداری و اصول  مدیریت بانک


عملیات اصلی بانک:
پذیرش سپرده افتتاح حساب جاری، اعطای اعتبار، انجام معامله روی برات و سفته، عملیات مربوط به سهام و اسناد و برگهای بهادار دیگر، نقل و انتقال پول در داخل اقتصاد، معاملات ارزی، معامله روی فلزهای گرانبها، واگذاری صندوق امانات، تضمین و صدور ضمانت نامه، کمک به سایر مؤسسات بازرگانی از جمله عملیات بانکی تعریف شده‌اند.


وظایف و عملیات اصلی بانک تجاری عبارت است از تجهیز منابع و تخصیص این منابع مالی
راههای تجهیز منابع توسط یک بانک تجاری
سپرده های دیداری: وجوهی است که مشتریان نزد بانک به امانت می‌سپارند و بانک باید عندالمطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید، به این سپرده ها بهره تعلق نمی‌گیرد. لذا ارزانترین منبع مالی بانکها را تشکیل می‌دهد.


سپرده های مدت دار سپرده ثابت:
   این نوع سپرده ها قراردادی است بین بانک و مشتری که توافق می‌شود، مشتری مبلغ معینی وجه نقد را برای مدت معین به بانک بسپارد و بانک متعهد می‌شود که اصل و بهره سپرده را در سررسید به مشتری پرداخت نماید. از این سپرده ها بیشتر برای سرمایه گذاری استفاده می‌شود و این مزیت است، البته پس از کسر ذخیره قانونی، وام اعطا می‌شود یا سرمایه گذاری می‌گردد. مکانیزم استفاده از سپرده دیداری و سپرده ثابت از طریق در اختیار گذاردن چک یا دفترچه حساب بوسیله بانک صورت می‌پذیرد. سپرده دیداری می‌تواند از طریق افتتاح حساب جاری یا حساب پس انداز مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از سپرده ثابت تنها از طریق حساب پس انداز امکان پذیر است.


راههای  تخصیص منابع مالی
اعطای اعتبار اضافه برداشت )اعتبار در حساب جاری(: بانک به مشتری اجازه می‌دهد تا حساب جاری خویش را تا سقف معینی بدهکار نماید، به مانده بدهکار حساب موصوف، بهره تعلق می‌گیرد. و این روش که بیشتر بانک به تجار اعطا می‌نماید، یک نوع اعتبار کوتاه مدت و موقتی است، بانک اعتبار در حساب جاری را صرفا بر اساس شناخت مشتری و بدون اخذ وثیقه یا تضمینی اعطا می‌نماید. اعتبار در حساب جاری در حقیقت اعطای وام کوتاه مدت از طرف بانک به افراد است. هدف از اعطای این اعتبار ارضاء نیازهای مالی کوتاه مدت افراد بوسیله بانک ها می‌باشد. با اعطای این اعتبار بانک افراد را مجاز می‌کند که به میزان اعتبار در نظر گرفته از حساب جاری خود بیشتر از مقدار سپرده استفاده نمایند. برای مثال اگر مانده حساب جاری آقای الف (بستانکار حساب) برابر با ۱۰۰۰ ریال باشد و بانک اعتبار به مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به آقای الف بدهد او تا مبلغ ۵۱۰۰۰ ریال می‌تواند از حساب جاری خود برداشت نماید. بدیهی است که در مقابل اعطای این اعتبار بانک بهره دریافت می‌کند


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات