تأثیر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تأثیر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی

دانلود مقاله تأثیر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی تحقیق رشته مدیریت عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش عوامل کلیدی موفقیت ksf عوامل کلیدی موفقیت سازمان عوامل کلیدی موفقیت شرکت بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش انگیزش کارکنان کلید موفقیت مدیریت دانش مقاله در مورد عوامل موفقیت مدیریت دانش

Key success factors for knowledge management, organizational learning

 

مقاله مدیریت

چکیده:
این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی می پردازد. اهداف تحقیق در راستای تاثیر عوامل کلیدی مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی می باشند. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت ملی حفاری ایران که از میان آنها نمونه آماری ۲۱۷ نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه و آزمون های آماری شامل رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه و آزمون t می باشد. یافته ها نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (هفت عامل)، بر یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارند.
این مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (۱۳۹۲) ارائه شده و حاوی ۸ صفحه است.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات